Both ENDS

Nieuws / 5 July 2019

De Filipijnen: People’s Plan for Manila Bay

De Baai van Manila is van enorm belang voor de biodiversiteit. Er wonen bovendien ruim 23 miljoen mensen. Hun welzijn staat echter op het spel vanwege de grootschalige landwinningsprojecten voor een masterplan voor de baai, van bovenaf gedicteerd door de centrale overheid. Naar schatting ruim 11 miljoen mensen lopen gevaar op gedwongen verhuizing door deze ontwikkelingen. Kalikasan werkt aan een alternatief: het People's Plan for Manila Bay.

"Als we het milieu echt democratisch willen gaan beheren, moeten de gemeenschappen op gelijke voet kunnen participeren met het bedrijfsleven en de overheid" – Leon Dulce, Kalikasan

Onlangs heeft Kalikasan een onderzoek onder vijf gemeenschappen in de Baai van Manila afgerond. Geïnventariseerd werd in hoeverre de mensenrechten worden nageleefd bij de landwinning en wat de impact is voor vrouwen. De conclusie was dat er geen rekening wordt gehouden met de mensenrechten, laat staan dat de behoeften, zorgen en initiatieven van de lokale bevolking aan bod komen. Het feit dat de overheid de prioriteit geeft aan grootschalige landaanwinning is een veeg teken voor de huidige lokale economie van vissers en de arme stedelijke bevolking.

Er is dan ook nauwelijks gelegenheid voor de lokale bevolking om deel te nemen aan het overleg en de besluitvorming. Dat was voor Kalikasan aanleiding om het People's Plan for Manila Bay te lanceren en ruimte op te eisen voor zinvolle participatie. Het is een inspirerend alternatief voor het van bovenaf gedicteerde besluitvormingsproces.

The People's Plan voor Manila Bay

Both ENDS ondersteunt het People's Plan van Kalikasan. Het is een visionair initiatief om de bevolking rond de baai een rol van betekenis te geven in het beheer van hun ecosysteem.

"Wij werken samen met Both ENDS, omdat een Negotiated Approach de mensen in staat stelt invloed uit te oefenen op de stakeholders die werkzaam zijn in hun gebied." – Leon Dulce, Kalikasan

Via citizen science (burgerwetenschap) werken gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld en wetenschappers samen in een community-based planproces. Gezocht wordt naar levensvatbare toepassingen voor het land en water in de kustgebieden waarbij de bronnen van levensonderhoud van de lokale gemeenschappen én een gezond ecosysteem gewaarborgd worden. Het komt erop neer dat Kalikasan de gemeenschappen helpt bij het versterken van hun onderhandelingspositie zodat ze kunnen opkomen voor hun recht op water en andere bronnen die rechtstreeks verbonden zijn met hun levensonderhoud.

Het People's Plan is nog in ontwikkeling en wordt binnenkort gelanceerd.

Nederlandse ingenieurs

Het masterplan voor de Baai van Manila (ook bekend als het Manila Bay Sustainable Development Master Plan of MBSDMP) wordt ontwikkeld met hulp van Nederlandse ingenieurs. Both ENDS is betrokken bij de permanente dialoog met publieke en private stakeholders in Nederland om te zorgen dat gehoor wordt gegeven aan de klachten van Kalikasan en haar achterban. We lobbyen niet alleen voor ruimte voor de bevolking om veilig een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de planprocessen, maar ondersteunen ook het visionaire initiatief van Kalikasan om een plan voor én door de bevolking te ontwikkelen aan de hand van de Negotiated Approach.

Lees meer over dit onderwerp