Both ENDS


De Prijs van Gas

foto_voor_projectpagina_gasrotond_kl.jpg

2013-2015

Eén van de topprioriteiten van de EU is momenteel het veiligstellen van de gastoevoer. Hiertoe worden momenteel nieuwe gasleidingen aangelegd en terminals voor vloeibaar aardgas (LNG) gebouwd. Onder andere met geld van de Europese Investeringsbank  (EIB) wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat Nederland de 'gasrotonde' van Europa wordt. Dat is de uitdrukkelijke wens van de Nederlandse overheid, maar hoe rendabel is het eigenlijk om nog te investeren in gas? En is gas wel zo duurzaam? Gas blijft een eindige, fossiele brandstof en er kleven nogal wat nadelen aan, op milieu-, maar ook op sociaal gebied. In Nederland zijn in elk geval nu al genoeg faciliteiten om in de komende decennia aan de vraag naar gas te voldoen. Het is dus zeer de vraag of investeren in gas voor nu en op de langere termijn de juiste keuze is.     

 

Both ENDS vindt in elk geval van niet.  De keuze wordt gemaakt in een tijd waarin het gas juist op begint te raken, van steeds verder moet komen en duurder wordt, ook ten opzichte van andere energiebronnen. Daarnaast worden we steeds afhankelijker van politiek instabiele landen. Nederland en Europa moeten volgens ons niet verder investeren in gas-infrastructuur, maar zouden zich volledig moeten richten op het ontwikkelen van duurzame, niet-fossiele energieproductie die bovendien de zelfredzaamheid van Nederland op de lange termijn waarborgt. 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE


In Rotterdam staat inmiddels een terminal voor vloeibaar aardgas (LNG). De Europese Investeringsbank ( EIB ) heeft ongeveer 50 % van de externe financiering (394 miljoen euro) voor zijn rekening genomen. De terminal ligt op een kunstmatig stuk land - teruggewonnen op de Noordzee - dat wordt gebruikt om de Rotterdamse haven uit te breiden. Ook voor die uitbreiding heeft de EIB een lening van € 900 miljoen verstrekt. De bank zegde bovendien eind 2012 een lening toe van € 250 miljoen om de capaciteit van het Nederlandse gastransportnet uit te breiden.

 

Al met al veel investeringen in gas, voor een groot deel gefinancierd met publiek Europees geld. Deze investeringen zorgen ervoor dat Nederland en de andere EU-lidstaten nog veel langer afhankelijk zullen zijn van fossiele brandstoffen, terwijl al deze landen erkennen dat de mondiale milieuproblematiek pas opgelost kan worden als ze om te beginnen het eigen gebruik van fossiele brandstoffen drastisch verminderen. Het publieke geld dat – overigens zonder dat daar in Europa een publiek debat over is gevoerd – toch is geïnvesteerd in gas, staat een toekomst waarin duurzame energie voorop staat in de weg. Nederland zou dezelfde publieke middelen kunnen gebruiken voor ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en het stimuleren van efficiënter energiegebruik.

ROL BOTH ENDS


De gasprojecten die door de Europese Investeringsbank (EIB) worden gefinancierd hebben niet alleen gevolgen voor Nederland en Europa, maar ook voor de landen waar het gas gewonnen wordt en via welke het wordt getransporteerd. Het gas wordt veelal gewonnen in politiek instabiele landen, waar de winning gepaard gaat met schending van mensenrechten en grote schade aan het plaatselijke milieu.

 

Both ENDS is lid van een aantal internationale netwerken die zich bezig houden met het monitoren van financiële instellingen als de EIB. Deze instellingen investeren publiek geld dat ten goede moet komen aan het algemene en publieke belang, dus het is belangrijk dat daar strikte sociale en milieu-eisen aan verbonden zijn.

 

In dit project onderzochten we specifiek de voorwaarden en eisen waaraan gasprojecten zoals de Nederlandse gasrotonde, die grotendeels door de EIB worden gefinancierd, zouden moeten voldoen.

 

De uitkomsten zijn te lezen in een policy paper ‘De Prijs van Gas’.

Verder maakten we bovenstaande korte animatievideo, waarin we alles op een rijtje zetten.  

 

 

 

 

 

PROJECT PARTNERS


BOTH ENDS CONTACTPERSONENNl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in