Both ENDS


Pieter Jansen

100_1513_kl.jpg

"Mijn hoogleraar Gerrit Huizer aan het Derde Wereld Centrum in Nijmegen schreef: 'Een kritische kennisname is nodig van de machtsstructuren in onze eigen samenleving en het appelleren aan degenen die daarin de grootste macht, en dus verantwoordelijkheid, dragen om een creatieve oplossing voor de wereldvraagstukken als armoede en milieuvervuiling te zoeken' (Huizer, 1992:8)."

 

Strategic Cooperation - Programme Officer, Cluster: geldstromen

Specialisme: MFI's


Pieter Jansen is lange tijd milieuactivist geweest. Nadat hij afstudeerde in Ontwikkelingsstudies aan het CIDIN op de Universiteit van Nijmegen, werkte hij voor de lokale afdeling van Milieudefensie in Nijmegen. Deze actiegroep wist het doortrekken van de A73 over de Waal te voorkomen. Zij zorgden er ook voor dat de bouw van MTC Valburg, een grootschalig bedrijventerrein voor transport en distributiebedrijven, niet doorging. Omdat dit terrein naast de Betuwelijn was gepland, zou het ten koste gaan van het open rivierenlandschap.

 

Toen hij in 2002 bij Both ENDS begon, was zijn voornaamste drijfveer dat hij op deze manier zijn ervaring met actievoeren met (actie)groepen in andere landen zou kunnen delen. Bij Both ENDS was Pieter in eerste instantie verantwoordelijk voor het organiseren van Politieke cafés in Den Haag. Hier discussieerden vertegenwoordigers van de Wereldbank en politici met milieuorganisaties en getroffenen uit ontwikkelingslanden over de schadelijke gevolgen van infrastructuurprojecten die door de Wereldbank werden gefinancierd. Daarnaast verzorgde hij de contacten tussen Nederlandse ngo's en de bewindvoerders van de Wereldbank en het IMF.

 

Vervolgens hield Pieter zich bezig met het monitoren van de Aziatische Ontwikkelingsbank en haar investeringen in de Mekong landen. Zijn taak is het om lokale groepen te wapenen met kennis over het beleid van deze regionale bank. De laatste twee jaar werkt Pieter aan sterkere Wereldbank 'safeguards' (waarborgen) voor mens en milieu, en verdiept hij zich in het beleid van Chinese banken.

 

Behalve activist is Pieter ook boer. Op zijn boerenbedrijf 'Ketelbroek' in Groesbeek brengt hij de principes van 'agro-forestry' in praktijk. Ook legt hij zich toe op de teelt van niet-hout bosproducten (NFTP's). NTFP's worden door Both ENDS gepropageerd als goed alternatief voor houtkap en plantages in het Zuiden. Door op deze manier te werken wil Pieter laten zien dat de principes ook in Nederland werken.

 

Pieter hoopt dat Both ENDS de aansluiting bij boeren, landlozen en activistische groepen in ontwikkelingslanden koestert. Both ENDS zal niet alleen aandacht moeten geven aan de armoede in ontwikkelingslanden en het milieubeleid. Ook het gedrag van de rijken van deze wereld en hun milieugebruik zal onder de loep moeten genomen en waar mogelijk beïnvloed.pj@bothends.org

Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in