Both ENDS


De vervuiler betaalt…maar wie betaalt de vervuiler?

madiko83.jpg

13 december 2013

‘De vervuiler betaalt’…. Een mooi streven, maar hoe zit het eigenlijk met de instanties die deze vervuilers financieel ondersteunen? Moeten banken, die vaak grote investeringen doen in vervuilende bedrijven en projecten, niet ook hun verantwoordelijkheid nemen en meebetalen? Ze profiteren tenslotte ook van de winst. Pieter Jansen van Both ENDS werkte in China mee aan een onderzoek naar het ‘Green Credit beleid’ van Chinese banken. Hij verleende medewerking aan een rapport hierover van de Chinese NGO ‘Green Watershed’, dat deze week is gepubliceerd.


 Wat is het ‘Green credit beleid?
In China zijn banken al vanaf 2008 verplicht in duurzame bedrijven te investeren en niet in bedrijven die de wet overtreden en het milieu vervuilen. Green Watershed heeft de afgelopen vijf jaar gekeken of de banken dit daadwerkelijk doen en komt tot de conclusie dat het per bank verschilt. Het is ook heel moeilijk te controleren omdat banken vaak bijna geen informatie geven. “Ik heb van de meeste Chinese banken grotendeels alleen de buitenkant gezien”, zegt Jansen.

 

Wie de vervuiler betaalt moet betalen
Vervuilers worden eventueel vervolgd, maar banken die in de vervuiler investeren worden nooit vervolgd. Green Watershed is op zoek gegaan naar de banken achter vervuilende bedrijven, om ze op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. “Maar dan ben je er nog niet natuurlijk.”, beaamt Jansen. “Om banken echt ‘groen’ te maken is supervisie en controle nodig. Het ‘green credit beleid is weliswaar verplichtend, maar er wordt door de ‘Banking Regulatory Commission’ veel te weinig gecontroleerd.”

 

Minder regels.

De Wereldbank adviseert landen al jaren om hun bankensector te dereguleren en dat willen de nieuwe leiders in China graag als beleid overnemen. Volgens Green Watershed wordt het daarom steeds belangrijker dat er in China NGOs bestaan om banken te monitoren op sociaal- en milieubeleid. Green Watershed probeert al een aantal jaren in gesprek te komen met Chinese banken over hun sociale- en milieubeleid. Jansen helpt Green Watershed om in contact te komen met de internationale banken die in China actief zijn. Ook zij moeten zich aan de green credit policy van de Chinese overheid houden;  in een volgend rapport zal gekeken worden of ze dat ook doen.

 

Standaarden

Both ENDS pleit al jaren voor het verbeteren van de sociale- en milieustandaarden (‘safeguards’) van de Wereldbank. Volgens Jansen kijken banken in de hele wereld van oudsher naar de Wereldbank als het gaat om standaarden voor sociaal en groen bankieren. “De Wereldbank heeft daarin echt een voorbeeldfunctie. Projecten die de Wereldbank financiert zouden goed moeten zijn voor de ontwikkeling van lokale bevolking. Maar op dit moment brengen ze lokale gemeenschappen en hun omgeving vaak juist schade toe. De Wereldbank wil de sociale- en milieuregels zelfs versoepelen, omdat bedrijven anders zouden aankloppen bij bijvoorbeeld Chinese banken, waarvan de regels minder streng zijn. Volgens ons is dat een slecht argument: burgers in China willen juist betere sociale en milieuregelgeving en controle op de uitvoering ervan. Samen met Green Watershed gaan we de Wereldbank daar in de komende tijd van overtuigen en haar stimuleren om het goede voorbeeld te geven.”  

 

 

Voor meer info:

Persbericht over verschijnen rapport

Verkorte Engelse versie van het rapport.

website Banktrack

Website Green Watershed

 

 

 

Foto: madiko83 op Flickr

 

 

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in