Both ENDS

Zoeken
En
Nl

ELCI - Environment Liaison Center International

actief in de volgende landen

Wereldwijd

werkt met Both ENDS aan

ELCI is een partner in het MFS programma (DGIS) van Both ENDS. Vanwege het grote bereik onder Afrikaanse organisaties middels nieuwsbrieven, de website en betrokkenheid bij conferenties en netwerken, helpt ELCI Both ENDS om verzoeken op het gebied van duurzaam landgebruik van Afrikaanse organisaties te behandelen. Verder heeft ELCI kennis opgebouwd rond specifieke dossiers over mijnbouw, dammen en plantages, en de gevolgen van specifieke projecten voor mens en milieu in Afrikaanse landen. ELCI is ook gesprekspartner voor Both ENDS op verschillende gender onderwerpen.

meerwaarde samenwerking

ELCI heeft in Afrika een wijd vertakt netwerk van maatschappelijke organisaties, waaronder ELCI publicaties en nieuws verspreidt. Door samenwerking met ELCI heeft Both ENDS een groter bereik in Afrika. Bovendien is ELCI sinds vele jaren betrokken bij het organiseren van NGO deelname aan milieugerelateerde VN conferenties. ELCIs ervaring is waardevol voor Both ENDS en partners die willen deelnemen aan dergelijke conferenties.

Externe links