Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Willemijn Rooijmans

Coördinatie FGG  Planning, Monitoring & Evaluatie • Faciliteren • Samenwerking

Samen sta je sterker en kan je veel meer bereiken. De Fair, Green and Global (FGG) Alliantie, waar Both ENDS penvoerder van is, is een prachtig voorbeeld hiervan. Deze alliantie bestaat uit zowel noordelijke als zuidelijke partners en heeft als doel meer inclusieve, sociaal rechtvaardige en duurzame samenlevingen. Deze missie is tevens de reden waarom ik bij Both ENDS ben gaan werken. Als coördinator van FGG zie ik de kracht van het samen doen van heel dichtbij. Door samen te werken, wissel je kennis uit, leer je van elkaar en ben je in staat de eigen capaciteiten verder te ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de samenwerking met partners die in Nederland zijn gevestigd, als voor de meer dan 300 zuidelijke partners waar ons werk vaak over gaat. Het kan soms best een uitdaging zijn om met veel verschillende mensen samen te werken, maar als je het goed aanpakt, kan er veel moois uit voort komen. Daarom zet ik mij als coordinator met volle overtuiging in om de planning, het monitoren en evalueren van de FGG alliantie zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zodat dit de samenwerking nog meer ten goede komt.

P1040417_Willemijn_web.jpg
Willemijn Rooijmans