Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Tessa Bakx

FMO • Politiek en beleid van publieke banken • Internationale financiële instellingen• Fair Green and Global Alliance (FGG) • Afrika

Sinds het najaar van 2021 ben ik werkzaam als beleidsmedewerker ontwikkelingsbanken & duurzaam publiek financieel systeem bij Both ENDS. Specifiek werk ik aan het duurzamer en inclusiever maken van ontwikkelingsbanken, zoals FMO, en internationale financiële instellingen. Dit doe ik nauwe samenwerking met onze partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

 

De thema's mensenrechten en rechtvaardigheid lopen als een rode draad door mijn carrière. De afgelopen jaren heb ik expertise opgebouwd in het beïnvloeden van het beleid van multilaterale organisaties en in het werken met het maatschappelijk middenveld. Ik was werkzaam bij verschillende internationale maatschappelijke organisaties die zich ervoor inzetten dat multilaterale instellingen ter verantwoording worden geroepen als ze – soms grove - mensenrechtenschendingen veroorzaken. Mijn meest recente betrekking was bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Ik streef naar een meer rechtvaardige, duurzame en gelijkwaardige wereld, en vind het iedere dag opnieuw weer inspirerend om te werken met onze dappere lokale partners en mensenrechtenverdedigers, die zich onverminderd inzetten voor de wereld die we allen voor ogen hebben.

Favoriet_2_20211028_131147.jpg
Tessa Bakx