Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Remi Kempers

  

The systematic destruction of the Earth's natural and nature based resources has reached a point where the economic viability of economies is being challenged - and where the bill we hand to our children may prove impossible to pay.

Achim Steiner, Executive Director of UNEP

 

Specialisme: Azië, Glacial Lake Outburst Floods (GLOF's)

 

Remi werkt sinds 2002 bij Both ENDS. Voor die tijd heeft hij, na afronding van zijn studie fysische geografie/hydro(geo)logie, bij verschillende organisaties en bedrijven gewerkt. Zo werkte hij onder andere als lesontwikkelaar in geografische informatie systemen en hield hij zich bezig met watermanagement in Bangladesh.

 

Bij Both ENDS zoekt Remi altijd naar aansluiting met eventuele partners in Azië en Afrika, om die vervolgens te helpen met informatie en expertise (scouting). Hij is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het fonds De Koningsschool, zowel nationaal als internationaal. Remi doet naast zijn werk bij Both ENDS o.a. onderzoek naar zogenaamde 'Glacial Lake Outburst Floods' ofwel GLOF's. Dit onderwerp raakt behoorlijk aan de hoofdthema's van Both ENDS. Door het smelten van sneeuw en ijs, mede ten gevolge van klimaatverandering in hooggebergten, bijvoorbeeld in de Himalaya, ontstaan er glaciale meren. Als deze overstromen zorgt dat voor vernietigende vloedgolven en kunnen binnen enkele uren hele dorpen en landbouwgronden worden weggevaagd.

 

Remi hoopt dat Both ENDS de komende jaren door kan blijven gaan met het versterken van lokale organisaties en netwerken in ontwikkelingslanden. Op die manier kunnen strategieën worden ontwikkeld die leiden tot verbetering van de gender- en mensenrechtensituatie en armoedebestrijding.

Remi_2013.jpg
Remi Kempers