Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Masja Helmer

Hoofd externe communicatie • perscontact

Both ENDS werkt aan veel verschillende thema’s die ogenschijnlijk niet zoveel met elkaar te maken hebben, maar toch diep met elkaar verweven zijn. Het is een enorme uitdaging om deze complexe onderwerpen op een aantrekkelijke manier te communiceren zonder de waarheid geweld aan te doen, maar hoe dieper je erin duikt, hoe meer verbanden er blijken te zijn tussen onderwerpen als klimaatbeleid, vrouwenrechten, internationale (publieke) geldstromen, armoede en landdegradatie.

 

Waarom is de rivier ineens droog komen te liggen? Waar komt het geld voor een vervuilende kolencentrale vandaan? Wie is de financier van die palmolieplantage waarvoor iedereen van z’n land wordt gejaagd? Welke regels en wetten maken dit mogelijk? Samen met lokale organisaties zoeken we manieren om de problemen waar lokale gemeenschappen zich buiten hun schuld om in bevinden, bij de wortel aan te pakken.

 

Geen symptoombestrijding dus, maar samen met partnerorganisaties zoeken naar de oorzaak en bij beleidmakers in de betreffende landen, bij de Nederlandse regering en indien nodig op internationaal niveau, pleiten voor echte systeemverandering. Ik ben ervan overtuigd dat problemen alleen kunnen worden opgelost door alle partijen te betrekken en naar het grote plaatje te kijken. Dat is precies wat Both ENDS doet en daarom ben ik er trots op dat ik hier mag werken.

150409_Masja.jpg
Masja Helmer