Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Hanneke Post

Planning • Monitoring • Evaluatie • Leren • Kwaliteit

Both ENDS doet prachtig werk met aantoonbaar effect voor mens en milieu. De uitdaging is om die effecten ook zo goed mogelijk inzichtelijk te maken. Dit geeft ons het nodige inzicht in wat wij wel/niet bereiken en hierdoor zal het lerend vermogen van Both ENDS toenemen. Aan mij de mooie taak om collega's binnen het projectwerk te ondersteunen bij het strategisch toewerken naar resultaten, het bijhouden van de voortgang en hieruit lessen te trekken. Naast betrokkenheid bij het projectwerk houd ik me ook bezig met de doelen die we ons als organisatie stellen en wat we daarop bereiken. Tenslotte draag ik bij aan een goede kwaliteit van onze organisatorische processen door met regelmaat te checken of die de praktijk van ons werk dienen en of hierbinnen verbeteringen doorgevoerd zouden kunnen worden. Zo blijft Both ENDS continu leren en verbeteren en zal het effect van ons werk steeds groter zijn.

HannekePweb.jpg
Hanneke Post