Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Giacomo Galli

Waterbeheer • Negotiated Approach • Fair Green and Global Alliance • Wetlands without Borders • Infrastructuur • Beleidsbeïnvloeding • Gendergelijkheid • Inclusiviteit

Mensen zouden mee moeten mogen praten over beslissingen die hun leefomgeving beïnvloeden. Dit lijkt evident, maar is het vaak niet. Nederland wordt wereldwijd gezien als een van de grootste experts op waterbeheer. Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat als Nederlandse expertise in het buitenland wordt toegepast dit – net zoals in Nederland zelf – gepaard gaat met inclusieve democratisch processen en zorg voor het milieu. In nauwe samenwerking met onze partnerorganisaties en met collega's grijp ik elke kans om dit duidelijk te maken aan zowel ingenieurs als beleidsmakers.

Giacomo_web.jpg
Giacomo Galli