Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Paul Engel

Voorzitter

Paul G.H. Engel is afgestudeerd in Irrigation Agronomy en is gepromoveerd op het gebied van Agricultural and Environmental Sciences aan de Wageningen Universiteit. In zijn loopbaan heeft Paul er altijd naar gestreefd om bij te dragen aan duurzame en inclusieve ontwikkeling. Hij richtte zich in zijn onderzoeks- en advieswerk op kennisbeheer, onderzoek en sociale innovaties op het gebied van voedselzekerheid, beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling, landbouw- en plattelandstransformaties en waterbeheer.

 

Na lange tijd veldwerk te hebben gedaan in Afrika en Latijns Amerika, keerde hij terug naar Wageningen, waar hij internationaal onderzoek leidde naar de sociale organisatie van landbouw- en plattelandsinnovaties bij het Departement voor Communicatie- en Innovatiestudies. Samen met zijn team ontwikkelde hij RAAKS, een praktische multi-stakeholder methode om de veerkracht en innovativiteit van gemeenschappen te versterken. Zijn boeken en artikelen zijn in het Engels en Spaans verschenen, en aan de University of Concepción in Chili, waar hij nog steeds gastdocent is, gaf hij het vak 'sociale organisatie van innovatie voor waterbeheer en waardeketenontwikkeling in de landbouw'.

 

Van 2001 tot 2015 was Paul directeur van het European Centre for Development Policy Management, een onafhankelijke stichting die werkt aan het verbeteren van de internationale samenwerking en de betrekkingen tussen de EU-lidstaten en landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Momenteel is hij eigenaar van Knowledge, Perspective and Innovation, een klein adviesbureau dat zich richt op het begrijpen en verbeteren van de rol van kennis en innovatie in de ontwikkelingssamenwerking (praktijk en beleid). De ervaring heeft hem geleerd om een scherp oog hebben voor het identificeren en, indien mogelijk, het oplossen van de structurele en institutionele belemmeringen voor innovatie, in het bijzonder waar het kwetsbare groepen in de samenleving betreft.

 

Paul is voorzitter van de stuurgroep van het Nederlandse Food and Business Knowledge Forum sinds 2012, en vanaf september 2016 is hij bestuursvoorzitter van Both ENDS.

 

"Lid worden van het bestuur van Both ENDS is voor mij een logische stap. Ik ken de organisatie al lang en heb hun werk altijd gewaardeerd. Maar nog belangrijker: ik vind ondersteuning van goed georganiseerd, pro-actief 'tegenwicht' belangrijk. Overheden en bedrijven hebben goed geïnformeerde, kritische en uitgesproken maatschappelijke organisaties nodig om hen te laten zien hoe je een sterke focus op de langetermijnontwikkeling houdt, naast hun eigen kortetermijndoelen. Dit is precies wat Both ENDS doet en ik ben zeer enthousiast om de organisatie hierin te ondersteunen. Ik weet zeker dat mijn kennis van waarde kan zijn voor de organisatie, met name mijn ervaring met het faciliteren van transitieprocessen in ontwikkelingslanden en Europa. Ook zou ik me graag willen richten op de meest effectieve manieren om kennis en informatie te genereren, en deze te gebruiken om de doelen van Both ENDS te realiseren."

 

Paul_Engel_web.jpg
Paul Engel