Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Jurriaan Regouin

Bestuurslid

Politiek • democratisering • verkiezingen • internationale betrekkingen • Latijns-Amerika • Colombia  • Oekraïne • Georgië

Sinds 2017 zit ik in het bestuur van Both ENDS omdat ik ervan overtuigd ben dat iedereen belang heeft bij een duurzame toekomst. De missie van Both ENDS zou breed gedragen moeten worden, onafhankelijk van politieke ideologieën of economische verdienmodellen. Daarnaast wil ik via deze rol graag meer te weten te komen over internationale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de machtsstructuren die daaraan ten grondslag liggen.

 

Momenteel werk ik als Programma Manager bij het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) aan de ondersteuning van politieke partijen, dialoog en democratiseringsprocessen in nieuwe en zich ontwikkelende democratieën. In die hoedanigheid ben ik momenteel direct betrokken bij het vredesproces in Colombia en bij de capaciteitsopbouw van (nieuwe) politieke actoren in Georgië en Oekraïne.

 

Ook bij Both ENDS zet ik mij in voor meer dialoog tussen de politiek, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld rondom het thema duurzaamheid, om meer onderling begrip te creëren en met gezamenlijke oplossingen te komen. Hiertoe deel ik met veel plezier mijn internationale netwerk, gedegen politieke kennis en praktische ervaring in ontwikkelingslanden met het bestuur en de organisatie.

 

 

Jurriaan_Regouin.jpg
Jurriaan Regouin