Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Dossier

Shifting Grounds: duurzaam waterbeheer in de Gangesdelta

In en rond de snel groeiende steden in de Gangesdelta in India en Bangladesh dreigen grote (grond)watertekorten. De Negotiated Approach moet een duurzame en eerlijke oplossing bieden.

Het deltagebied van de Ganges in India en Bangladesh verstedelijkt in rap tempo. Dit zorgt voor een steeds grotere druk op het grondwater. Het lukt lokale overheden niet om de grondwatervoorraden eerlijk en duurzaam te beheren. Dit leidt tot waterschaarste, dalende grondwaterspiegels en vervuiling, waardoor vooral de armste bevolkingsgroepen hun toegang tot schoon drinkwater dreigen te verliezen. In het onderzoeksproject Shifting Grounds onderzoeken Both ENDS en lokale partners de situatie en proberen tot een oplossing te komen door middel van de Negotiated Approach.

4 gemeenschappen, 2 landen, 1 rivierdelta

Met het project Shifting Grounds willen we inzicht krijgen in de invloed van verschillende instituties en factoren op duurzaam waterbeheer. Daarom doen de TU Delft, SaciWaters en de Bengaalse BUET University wetenschappelijk onderzoek op verschillende locaties in de Ganges Delta: twee semi-verstedelijkte gemeenschappen in de buurt van het Indiase Kolkata, en twee semi-verstedelijkte gemeenschappen in de buurt van het Bengaalse Khulna. De gemeenschappen bij Khulna en Kolkata zijn bij uitstek geschikt voor een institutionele vergelijking omdat ze bij hetzelfde Ganges delta-systeem en dezelfde cultuur en taal horen, maar in verschillende landen met onderscheidende administratieve/bestuurlijke systemen liggen.

In deze gemeenschappen brengt het project het grondwater (voorraad en kwaliteit) in kaart en hoe deze beïnvloed wordt door de oprukkende steden, welke gebruikers afhankelijk zijn van dit grondwater, hoe instituties zoals drinkwaterbedrijven en overheden dit grondwater beheren en hoe de interactie tussen gebruikers en instituties verloopt.

De Negotiated Approach: meepraten over waterbeheer

De betreffende gemeenschappen en de lokale overheden zoeken naar nieuwe of aangepaste institutionele structuren om het beheer van grondwatervoorraden te verbeteren. Both ENDS ziet een oplossing in de Negotiated Approach: een methode van participatief waterbeheer waarbij alle belanghebbenden een stem aan tafel hebben.

De voornaamste rol in het project van Both ENDS is het implementeren en coördineren van de Negotiated Approach. Dat doen we samen met onze zuidelijke partners, JJS in Bangladesh en The Researcher in Kolkata, die de rol van facilitator hebben. In de betreffende gemeenschappen geven we aan alle watergebruikers en instituties workshops en presentaties over de Negotiated Approach.

Lokale capaciteitsopbouw

Daarmee is er in het project ook veel aandacht voor het versterken van de plaatselijke bevolking door het uitwisselen van kennis opgedaan door onderzoekers in het project. Er worden workshops 'onderhandelingscapaciteiten' gegeven zodat lokale belanghebbenden in hun gesprekken met nationale beleidsmakers een sterkere positie hebben en stevig kunnen pleiten voor institutionele aanpassingen op het gebied van grondwaterbeheer. Zo kunnen ze voor hun recht op water opkomen en zorgen dat de grondwatervoorraden eerlijker en duurzamer beheerd en gebruikt worden.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp

Bangla 2016 208

Bangla 2016 208
(Bangla 2016 208 (admin), 18/06/2018)