Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 23 augustus 2021

Rechter verklaart beroep tegen ministerie van Financiën inzake WOB-verzoeken gegrond

Eind juni stelde Both ENDS, samen met Friends of the Earth Europe, Milieudefensie en SOMO, de ministers van Financiën, de minister van Buitenlandse Zaken en Atradius DSB wettelijk in gebreke. Aanleiding was het feit dat er toen nog steeds geen besluit was genomen op een WOB-verzoek dat al in december 2020 door de organisaties was ingediend. De wettelijke beslistermijn was daarmee fors overschreden.  Omdat de reactie van het ministerie op de ingebrekestelling onvoldoende was, tekenden de organisaties in juli bij de rechter beroep aan. Afgelopen week verklaarde de rechter dat beroep gegrond.

Het ministerie van Financiën moet van de rechter uiterlijk 3 september een besluit nemen op de WOB-verzoeken, op straffe van een dwangsom van €100,- per dag. Both ENDS gaat ervan uit dat het ministerie zijn verplichtingen zal nakomen en ziet uit naar de beslissing. Via deze website zullen we de ontwikkelingen op dit dossier blijven delen.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp