Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 12 april 2011

Presentatie aan Kamerleden over “Water voor ontwikkeling”

Het WAter Sanitatie en Hygiëne (WASH) -platform organiseert op 13 april aanstaande samen met Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA), een informatiebijeenkomst voor Kamerleden en andere genodigden. Het WASH-platform bestaat uit 19 Nederlandse NGO's, waaronder Both ENDS, en werkt nauw samen met private bedrijven, drinkwaterbedrijven, waterschappen en kennisinstellingen. Gezamenlijk zetten zij zich in voor duurzame toegang tot veilig drinkwater, sanitatie, hygiëne, water voor economische ontwikkeling en het stimuleren van een slim en duurzaam gebruik van ecosystemen in ontwikkelingslanden.

 

Water is in het nieuwe kabinetsbeleid gekozen tot één van de vier speerpunten in het buitenlandbeleid. Zowel vanuit economisch oogpunt als vanuit ontwikkelingssamenwerking zal water daardoor de komende periode hoog op de agenda staan.

 

In veel gevallen zal gezocht worden naar een geïntegreerde aanpak door de rol van de private sector in ontwikkelingssamenwerking te vergroten. Internationale private en publieke belangen conflicteren echter op veel fronten, waardoor bijvoorbeeld arme, commercieel minder interessante bevolkingsgroepen, niet zouden worden bereikt. Internationale regel- en wetgeving blijft dus noodzakelijk om misstanden te voorkomen en te verhelpen.

 

Het doel van de bijeenkomst is tweeledig: enerzijds dient zij om de aanwezigen gedegen informatie te verschaffen over vier kerndilemma's binnen het huidige internationale waterbeleid van Nederland. Anderzijds is zij bedoeld om de aanwezigen ertoe aan te zetten vanuit hun maatschappelijke positie de internationale voortrekkersrol die Nederland al heeft op het gebied van duurzaam watermanagement, te vergroten.

 

Both ENDS houdt vanuit de WASH-coalitie de ontwikkelingen naar aanleiding van de presentatie nauwlettend in het oog, zodra er nieuws is zal dat op deze site te lezen zijn.

 

Foto: Daniel Zanini H.

Lees meer over dit onderwerp