Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 9 oktober 2012

Klacht tegen Koreaans staalbedrijf POSCO

 Het Zuid-Koreaanse bedrijf POSCO gebruikt geweld tegen de lokale bevolking bij een omstreden mijnbouwproject in India en schendt daarmee de mensenrechten. Nederlands pensioenfonds ABP heeft aandelen in POSCO en zou dus druk op het bedrijf moeten uitoefenen om volgens de regels te handelen. Dat stelt Fair, Green & Global, een alliantie van Nederlandse maatschappelijke organisaties. De alliantie heeft daarom een klacht ingediend over schendingen van de OESO-richtlijnen (voor maatschappelijk verantwoord ondernemen) voor multinationale ondernemingen door POSCO.


Staalfabriek
POSCO is van plan een grote staalfabriek, energiecentrale en eigen haven in de Indiase deelstaat Orissa te bouwen. De geplande bouw leidt ertoe dat zo'n 22 duizend mensen, die in het bosrijke gebied generaties lang in hun levensonderhoud konden voorzien, ontheemd raken. Onder hen bevinden zich ook groepen die onder de Indiase Forest Rights Act bijzondere wettelijke bescherming hebben. POSCO heeft veel te weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen die de mijnbouwplannen hebben voor de rechten van de lokale bevolking en het milieu. De lokale bevolking wordt niet of nauwelijks geïnformeerd en geconsulteerd en eventuele compensatie die wordt geboden is ver onder de maat.


Mensenrechtenschendingen
ABP zegt al sinds 2009 gesprekken te voeren met POSCO, waarin zij de staalproducent tot maatregelen zou hebben gemaand. De gesprekken hebben tot nu toe weinig effect gehad. De bevolking in het gebied wordt al jaren geterroriseerd en geïntimideerd: "POSCO heeft de ogen gesloten voor schendingen van mensenrechten door de staatspolitie van Orissa, particuliere beveiligers en ingehuurde bendes", zegt Prafulla Samantara, voorzitter van Lok Shakti Abhiyan.


Aanklacht ingediend in Nederland, Noorwegen en Korea
De internationale coalitie van Nederlandse, Noorse, Indiase en Zuid-Koreaanse organisaties, heeft van de schending melding gemaakt bij het Nederlandse Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen. Ook in Zuid-Korea en Noorwegen zijn klachten ingediend bij de Nationale Contact Punten. Het Noorse pensioenfonds Government Pension Fund Global heeft namelijk, net als het ABP, aandelen in POSCO. De coalitie wil dat de NCP's gaan bemiddelen, de klacht onderzoeken en er bij POSCO op aandringen alsnog - volgens de richtlijnen- onderzoek naar de gevolgen te doen. Bovenal roept zij het ABP en het Noorse GPFG op om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat POSCO handelt in overeenstemming met de OESO-richtlijnen. Dat zou in lijn zijn met hun eigen MVO beleid.

 

Meer informatie

Persbericht


Fair, Green & Global is een coalitie van Boths ENDS, SOMO, Milieudefensie, Schone Kleren Campagne, TNI en Action Aid Nederland

 foto: Rajkumar1220 op Flickr


Lees meer over dit onderwerp