Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 1 januari 2008

Indiërs protesteren tegen vrijhandelsakkoord tussen de EU en India

 Begin september vond in Brussel de veertiende ronde van handelsbesprekingen tussen de EU en India plaats. Lokale organisaties in India vrezen dat de uitkomst van deze onderhandelingen negatieve gevolgen zal hebben voor hun levensonderhoud en hun toegang tot natuurlijke hulpbronnen. Ook zijn zij bang voor een toename van politieke conflicten en mensenrechtenschendingen in hun land. Tijdens verschillende recente demonstraties, zoals een manifestatie vorige maand in de grensplaats Moreh, Manipur in Noord-Oost India, uitten burgers deze zorgen.

 

 

Meer dan drie jaar geleden begonnen de onderhandelingen tussen India en de EU om te komen tot een Free Trade Agreement (FTA). Een dergelijke overeenkomst moet in wezen alle handelsbarrières tussen beide partijen opheffen, maar ook kwesties als investeringsbeleid, intellectueel eigendom en government procurement (overheidsopdrachten) liggen op de onderhandelingstafel. Hoewel deze overeenkomst Indiase bedrijven ook nieuwe mogelijkheden biedt om zaken te doen in Europa, vragen lokale organisaties de Indiase overheid met klem om bij de onderhandelingen rekening te houden met de ernstige negatieve gevolgen die de FTA zal hebben op het leven van de arme, en inheemse bevolking.

 

Op 6 augustus stuurden de Hill Tribe Council and Meetei Council in Moreh een brief naar de Indiase premier. Daarin zetten zij uiteen dat de overeenkomst niet alleen een verslechtering van hun toegang tot hulpbronnen zal betekenen, maar ook zou kunnen leiden tot een toename van het aantal mensenrechtenschendingen en van gewapende conflicten in hun regio. Ze zijn bang dat hun bossen, bergen en rivieren zullen worden aangetast door - wat zij noemen - een invasie van allerhande private bedrijven.

 

De organisaties ageren ook tegen het feit dat de onderhandelingen voor de FTA binnen gesloten deuren hebben plaatsgevonden, zonder de principes van transparantie in aanmerking te nemen. De discussies zijn gevoerd zonder de vertegenwoordigers van verschillende volken daarbij te betrekken. Dat is in strijd met de ILO-richtlijnen van de VN die bepalen dat de Indiase overheid en de EU vooraf open en eerlijk om goedkeuring van inheemse volken in de regio moeten vragen voordat handelsovereenkomsten worden gesloten die betrekking hebben op land, bos of water dat van oudsher in bezit is van deze volken. Ook vinden zij dat de FTA eerst besproken moet worden in het Indiase parlement en dat de gevolgen voor de mensenrechtensituatie moeten worden beoordeeld, aangezien de schending daarvan nu al als ernstig kan worden aangemerkt. Verder benadrukken de organisaties dat een sterk mechanisme ontwikkeld moet worden om sociale en milieustandaarden te waarborgen.

Brief van de Hill Tribe Council and Meetei Council in Moreh, Manipur, Noordoost India aan de premier van India.

Lees meer over dit onderwerp