Both ENDS

Nieuws / 20 maart 2013

Het POSCO verhaal: 4 doden en een dialoog

Het staat al enkele jaren op de planning maar kon tot dusver uitgesteld worden: het Koreaanse staalbedrijf POSCO wil grootschalig bouwen en exploiteren in Orissa, een deelstaat van India. De lokale bevolking, milieuorganisaties en –experts hebben zich hier fel tegen verzet, met alle gevolgen van dien: de politie en lokale milities treden hard op en onlangs vielen er vier doden. Wiert Wiertsema wijst op de verantwoordelijkheid van ABP, het Nederlandse pensioenfonds dat in POSCO investeert. Onlangs waren ze in gesprek naar aanleiding van een klacht van de FGG Alliantie over overtredingen van de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen.Ernstige gevolgen

“Als POSCO zich niet aan de sociale- en milieuregels houdt en zo met de plannen doorgaat, zullen minstens 22.000 boeren en 30.000 vissers ontheemd raken en hun primaire bron van inkomsten verliezen. Bovendien zal er onherstelbare milieuschade worden aangericht. De afgelopen tijd  heeft de Mining Zone Peoples’ Solidarity Group onderzoek gedaan naar de gevolgen van POSCO’s plannen.  De resultaten illustreren de achtergronden waarom de lokale bevolking zich tegen POSCO heeft verzet. Ik ben verbijsterd dat deze strijd nu levens heeft gekost. Het toont aan dat ABP en andere investeerders invloed moeten gaan aanwenden om verdere escalatie te vermijden.”

 

Druk uitoefenen

“Als investeerder kan ABP POSCO onder druk zetten om zich aan de regels voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te houden. Dat zou ook in lijn zijn met hun eigen MVO beleid. Dit geldt niet alleen voor ABP, maar ook voor andere investeerders zoals het pensioenfonds van de Noorse regering. Ik roep de investeerders op om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat POSCO handelt in overeenstemming met de OESO-richtlijnen.”

 

Dialoog

ABP heeft inmiddels gehoor gegeven aan de oproep. “In 2012 hebben wij, een internationale coalitie van Nederlandse, Noorse, Indiase en Zuid-Koreaanse organisaties, een klacht ingediend bij het Nederlandse Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO-richtlijnen (richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), en de collega NCPs van Zuid-Korea en Noorwegen. Samen met de NCP als bemiddelaar zijn wij in februari dit jaar drie keer in gesprek geweest met ABP, onze partner SOMO en het pensioenuitvoeringsbedrijf APG. De partijen zijn overeen gekomen om in hun dialoog te blijven zoeken naar manieren om nadelige gevolgen van POSCO’s voorgestelde investeringen te voorkomen of verzachten. Een hoopvol statement. Maar het is slechts een begin. Als er niet snel gehandeld wordt, dreigt de eerste fase van de landacquisitie voor POSCO zijn beslag te krijgen. Het verder op de spits drijven van de situatie kan tot meer geweld leiden en zal de investering geen goed doen.

 

Meer:

-          Het NCP statement geschreven n.a.v. sessies op 12 en 28 februari

-          Gezamenlijke statement van Somo, Both ENDS, ABP en APG

-          Artikel Both ENDS website 26 januari 2012

-          Artikel Both ENDS website 9 oktober 2012

-          Artikel Both ENDS website 2 april 2012

-          Mining Zone Peoples' Solidarity Group

-          Environmental Support Group India

 


Foto: Ranka Ayush

Lees meer over dit onderwerp