Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 7 september 2012

Groen Panel, denk ook aan buiten onze grenzen

Met het oog op de aanstaande verkiezingen spreekt Danielle Hirsch, directeur van Both ENDS, haar zorgen uit over de toekomstige rol en de politieke koers  van Nederland op internationaal gebied. Onderstaande ingezonden brief werd geplaatst op de opinipagina van de NRC van dinsdag 4 september jl.

Vandaag vindt het Groene Verkiezingsdebat plaats. Afgelopen zaterdag namen tien duurzaamheidsexperts een voorschot op de discussie. Hun adviezen richten zich allemaal op Nederland en laten de internationale economische dilemma’s rondom ‘groen’ buiten beschouwing. Dit is een funeste vorm van navelstaren.

Hoe gaan de toekomstige Kamerleden ons belastinggeld inzetten? Staan ze achter het huidige beleid - dat  megastallen met subsidie naar Oost-Europa exporteert om daar verder te gaan met vervuilen - of vinden ze dat publieke middelen groen en duurzaam ingezet moeten worden? Hoe staan ze tegenover de ambitie van de Rotterdamse haven om knooppunt te worden in de wereldhandel in biofuels, hoewel de productie van soja en palmolie een grote aanslag doet op ecosystemen over de hele wereld? Hoe zien de groene politici de rol van Nederland in het internationale handelsdebat, dat keer op keer belemmeringen opwerpt voor landen en bedrijven die willen inzetten op verduurzaming?

De agenda van het Groene Panel is overzichtelijk, maar de werkelijkheid van duurzaamheid is complex. Nederland is de zestiende economie ter wereld en lid van de EU, het grootste handelsblok in de mondiale economie. Het is de hoogste tijd dat experts en politici ophouden ‘groen’ te vernauwen tot thema’s als hergebruik en duurzaam inkopen. Het debat moet hierboven uitstijgen door de politici op het podium te dwingen de diepte in te gaan en hun visie op de internationale, economische dimensies van duurzaamheid voor het voetlicht te brengen.

 DANIELLE HIRSCH

 

 

 

 foto: www.appelogen.be

 

Lees meer over dit onderwerp