Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 21 juli 2011

Europese ministerraad geïnformeerd over uitkomst veeteelt-conferentie

EU-ministers van Landbouw zijn door voorzitter Hongarije op de hoogte gebracht over de conclusies van een driedaagse conferentie over hoe het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een duurzame veehouderij kan bevorderen. De conferentie werd georganiseerd met de steun van Both ENDS door een consortium van Europese NGO's en fair trade organisaties. 80 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit 15 Europese landen kwamen bijeen in Debrecen (Hongarije) om te bespreken hoe in de toekomst het GBL kan bijdragen aan een duurzame veehouderij in Europa.

 

Het GLB is een systeem van de Europese Unie gericht op plattelandslandontwikkeling en marktordening. Het GLB neemt 48% van de EU-begroting in. Het systeem verleent directe subsidie uitkering voor gewassen en grond, en prijsondersteuning door middel van minimumprijzen, importtarieven en quota's op bepaalde goederen van buiten de EU.

Naast de implicaties voor Europa zelf, werd bijzondere aandacht besteed aan de relatie tot het Europese handelsbeleid en de gevolgen daarvan voor ontwikkelingslanden. De lokale effecten van de productie van Europees veevoer in Latijns-Amerika zoals gepresenteerd werd door Verena Glass (Centro de Monitoramento de Agrocombustíveis, Brazilië) zijn zorgwekkend.

De conclusies van de veeteelt-conferentie zoals besproken tijdens de informele ministerraad over landbouw en visserij zijn terug te vinden in het online register van de EU: klik hier

Voor verdere documentatie van de conferentie, inclusief presentaties, podcasts en foto-impressie, klik hier

Lees meer over dit onderwerp