Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 30 november 2010

Both ENDS informeert Tweede Kamer over Nederlandse kolenimport

Op 18 november 2010 organiseerde de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een hoorzitting over de sociale en milieugevolgen van Nederlandse kolenimport in ontwikkelingslanden. Anouk Franck van Both ENDS wees de commissie op de desastreuze gevolgen voor mens en natuur rond de mijnen en stelde de commissie voor een aantal richtlijnen op te stellen voor Nederlandse energiemaatschappijen die hun kolen halen uit landen als Indonesië, Colombia en Zuid-Afrika.

 

Anouk Franck van Both ENDS bijt tijdens de hoorzitting de spits af met een zeer korte uiteenzetting van het probleem. Alle maatschappelijke organisaties die vandaag spreken (Both ENDS, Greenpeace, WNF, IDH, Cordaid en SOMO), benaderen het probleem vanuit een ander perspectief. Ze zijn het er echter allemaal over eens dat de productieketen van kolen (de zogenoemde kolenketen) transparant moet zijn en dat dit bij voorkeur wettelijk geregeld moet worden.

EnergieNederland is het eens met het belang van stricte regels, maar wijst erop dat energiemaatschappijen al veel maatregelen nemen ter bescherming van mens en milieu direct rond de steenkoolmijnen. Essent wijst er bovendien op dat transparantie over de herkomst van de kolen voor veel energiebedrijven concurrentiegevoelige informatie is. Onderzoeksorganisatie SOMO geeft echter aan dat er ook energiebedrijven zijn die die informatie wel prijs durven geven, dus waarom zou dat voor andere bedrijven een probleem moeten zijn?

De grote mijnbedrijven zijn niet ongevoelig voor de maatschappelijke druk vanuit Nederland. Een vertegenwoordiger van Anglo American (tevens lid van de mijnbouwkoepel ICM) getuigt dan ook voor de commissie. De afgevaardigde geeft een uitleg van het gedegen MVO beleid van Anglo American (MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondenemen). Diederik Samson en Liesbeth van Tongeren vragen Anglo American hoe het mogelijk is dat een bedrijf dat zich aan alle internationale normen houdt en dat zo te horen een uitstekend MVO beleid heeft, toch zo'n enorme schade aanbrengt aan de natuur en aan de gezondheid van de mensen die rond de mijnen wonen.

Niet alle commissieleden zijn even kritisch als de PvdA en Groen Links. Vooral de VVD en het CDA lijken niets te voelen voor overheidsingrijpen. Both ENDS is blij dat het een onderwerp als de Nederandse kolenimport uit ontwikkelingslanden, dat begin 2010 nog onzichtbaar was, binnen een half jaar op de politieke agenda heeft weten te krijgen. De Kamer commissie vergadert op korte termijn over de hoorzitting. Eventuele besluiten zijn op de Both ENDS website te volgen.

Voor meer informatie over de Nederlandse import van steenkolen uit ontwikkelingslanden, bekijk ons projectoverzicht.


Photo by Matt Wasson

Lees meer over dit onderwerp