Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 19 september 2013

'POSCO-zaak' gesloten door Nederlands NCP

Gisteren bracht het Nederlands Nationaal Contactpunt voor de OESO richtlijnen (NCP) een persbericht naar buiten met de titel 'Partijen bereiken overeenstemming in “POSCO-zaak”.'  Waar gaat dit over, wat voor overeenstemming is er bereikt en tussen wie? We vragen het aan onze collega Wiert Wiertsema, die vanaf het begin betrokken is geweest bij deze zaak.


Wat is er aan de hand?
"Het Koreaanse staalbedrijf POSCO wil sinds 2005 het enorme bedrag van US$ 12 miljard investeren in een grote staalfabriek en haven in Orissa, een deelstaat van India. Dat gaat gepaard met enorme schade aan het milieu en de leefomgeving van de lokale bevolking. Een groot deel van de bewoners verzet zich tegen de onteigening van land en het verlies van levensonderhoud. Er is sprake van structurele schendingen van mensenrechten, en bij enkele incidenten zijn helaas zelfs doden gevallen."

 

"Omdat alles duidt op overtredingen van de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn er samen met partners in India, Zuid Korea en Noorwegen klachten ingediend bij de NCP’s van Zuid-Korea, Noorwegen en Nederland. In Zuid-Korea richtte de klacht zich vooral tegen POSCO, terwijl in Noorwegen en Nederland pensioenfondsen zijn aangesproken op hun rol als institutionele investeerders in POSCO.  In Nederland is de klacht specifiek gericht tegen het pensioenfonds ABP en haar uitvoeringsorganisatie APG. Van de investeerders is gevraagd meer te doen om te helpen het gedrag van POSCO te verbeteren.”

Wat wilden jullie bereiken met de klacht bij het NCP?
“Door een klacht bij het NCP in te dienen hoopten we een proces op gang te kunnen helpen waarbij de mogelijkheden om bij te dragen aan een oplossing voor de problemen in Orissa beter in kaart zouden worden gebracht. We streefden naar een onafhankelijke vaststelling van de knelpunten die een meer duurzame ontwikkeling in betrokken regio in de weg lijken te staan. Met de klacht bij het NCP hoopten we bij te dragen aan het helpen beëindigen van de mensenrechtenschendingen in het projectgebied.”   

Het NCP constateert nu dat 'APG haar verantwoordelijkheid als minderheidsaandeelhouder heeft genomen'. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

“ABP/APG heeft maar een heel beperkt aantal aandelen van POSCO in bezit. Desondanks erkent ABP/APG dat ze een zakelijke relatie met POSCO onderhoudt. In dat kader onderhoudt ABP/APG een reguliere dialoog met POSCO waarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de effecten van haar investeringsplannen in India besproken worden. Hoewel ABP/APG zelf niet actief in overleg is getreden met vertegenwoordigers van de door POSCO bedreigde lokale gemeenschappen, heeft zij bij POSCO aangedrongen dit soort overleg actiever op te zoeken. Helaas ontbreekt het tot nu toe in Orissa aan het noodzakelijke vertrouwen van alle betrokken partijen voor meer constructief onderling overleg.”

Wat is nu de volgende stap volgens jou?

“Een onafhankelijke en internationale missie naar het conflictgebied is dringend gewenst om de obstakels voor een constructieve dialoog in kaart te brengen. In reactie op de klacht bij het NCP heeft POSCO ondertussen laten weten wel oren te hebben naar een dergelijke missie. Het Nederlandse NCP probeert momenteel steun te werven van haar zusterinstellingen in Noorwegen en Zuid Korea om een dergelijk missie van de grond te krijgen.”

 

 

-          Overzicht meldingen bij Nederlands NCP

-          Gezamenlijk statement van Somo, Both ENDS, ABP en APG

-          Persbericht NCP in "POSCO-zaak"

-          Het NCP statement geschreven n.a.v. sessies op 12 en 28 februari

-          Artikel Both ENDS website 20 maart 2013

-          Artikel Both ENDS website 26 januari 2012

-          Artikel Both ENDS website 9 oktober 2012

-          Artikel Both ENDS website 2 april 2012

-          Mining Zone Peoples' Solidarity Group

-          Environmental Support Group India

 

 

 

 

 

Lees meer over dit onderwerp