Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Blog / 10 juli 2013

Schaars grondwater

Schaars grondwater


Wensen

‘Shifting grounds’ gaat onder andere kijken naar scenario's hoe om te gaan met de grondwaterbeschikbaarheid. Enerzijds is er de vraag van de stad en aan de andere kant is er de behoefte aan duurzame watervoorziening voor de inwoners van het peri-urbane gebied. Wij werken nu aan het definitieve voorstel voor de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en haar ‘WOTRO Science for Global Development’ programma’s. Maar om ervoor te zorgen dat het project naar ieders tevredenheid wordt ingevuld en uitgevoerd, hebben we alvast een bedrag gekregen om ‘stakeholder-workshops’ te organiseren. Zo kunnen we achterhalen wat de wensen zijn van de verschillende partijen en op basis daarvan gezamenlijk bepalen hoe het project eruit moet gaan zien.

 

Waterbeheer

Ondanks de vertraging hebben we een goed overleg met alle belanghebbenden. Er komen vele wensen naar voren waar we wat aan hebben om het definitieve voorstel te schrijven. Het bijzondere van dit project is dat het niet een uitsluitend wetenschappelijk, maar ook een socio-economisch doel heeft. De Negotiated Approach (NA), een door Both ENDS toegejuichte methode waarbij belanghebbenden onderhandelen over de beste manier om natuurlijke hulpbronnen te beheren, wordt tijdens de workshop door vele betrokkenen enthousiast ontvangen en eerder in Dhaka hebben wetenschappers en overheidsfunctionarissen al laten blijken welwillend tegenover de methode te staan.

 

Gekaapt

Deze keer reis ik voor de verandering nauwelijks in en door Bangladesh, de workshops vinden binnen plaats. Op de terugweg van Khulna naar het vliegveld in Jessore leggen we gelukkig nog aan bij een lokale vrouwenorganisatie. Het blijkt een interessante ontmoeting te worden. Een groep van zeer assertieve (jonge) vrouwen vertelt ons over de drinkwatervoorziening die dreigt gekaapt te worden door KWASA, de grote publieke drinkwatermaatschappij van Khulna. Door een dalende waterspiegel en toenemende verzilting van het grondwater wordt gezocht naar nieuwe bronnen die kunnen worden aangeboord. De drinkwatermaatschappij dacht dit te doen in Phultala, maar uitgebreid burgerverzet leidde ertoe dat de bronnen en de pijpleiding gesloten moesten worden. De vrouwen eisen nu dat de lokale bevolking op langere termijn zeker kan zijn van de watervoorziening uit het grondwater. Dit wordt nog een interessante studie!

Lees meer over dit onderwerp