Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Blog / 30 november 2011

Droom of werkelijkheid?

Droom of werkelijkheid?

Visies blijven niet bij liedjes alleen. Ze kunnen de wereld bewegen. Het meest aansprekende voorbeeld is wellicht nog steeds Martin Luther King, die met zijn droom de grootste emancipatiebeweging in de geschiedenis op de been bracht.

In Nederland zijn we realistisch. We hebben het niet over visies, maar houden van scenario's. We zijn niet van het dromen, maar zijn goed in samen plannen voor een optimaal resultaat. Toch laten ook wij steeds vaker ons oor hangen naar visionairs. Een jaar of vijf geleden bijvoorbeeld kwam er een hele beweging op gang rondom Cradle to Cradle. Deze visie, van een architect en een chemicus, verbeeldde een wereld waarin afval niet meer bestond en alle kringlopen in de samenleving gesloten waren. Vandaag kijkt Nederland voor inspiratie naar Paul Pollman, die zijn Unilever beweegt tot vooruitstrevend ondernemen door duurzaamheid als het einddoel te bestempelen.

De visies die wij kennen, en die ons - bewust of onbewust - bewegen in de beslissingen die we nemen, blijven beperkt tot visies van mensen binnen de grenzen van Europa en de VS. Echter ons denken en handelen hier in het Westen heeft invloed op de dagelijkse praktijk in ontwikkelingslanden. Daarom is het tijd om op zoek te gaan naar de visies van mensen uit Afrika, Latijns Amerika en Azië. Ook die beelden zijn een motor achter grote veranderingen.

Partners van Both ENDS hebben deze visies. Zoals M'Bigua een wereld ziet waarin rivieren die vrij stromen het weefsel zijn van samenlevingen met duurzame transportsystemen, vitale lokale economieën en waterbeheer door en voor iedereen. Keystone droomt van een India waar de vrede is weergekeerd in de uitgestrekte bossen van de binnenlanden en waar de natuurlijke weelde niet alleen mooie foto's oplevert, maar ook water, voedsel en een gezonde leefomgeving voor iedereen - Peace returns to Paradise. Yacouba Sawadogo in Mali realiseert zijn visie waarin boeren hun inkomen en omgeving verbeteren door middel van zai, een traditionele techniek waarbij boompjes in kuiltjes geplant worden die gevuld zijn met mest en langer vocht vast houden om zo zwaar gedegradeerde gronden geschikt te maken voor landbouw.

Both ENDS en Cordaid gaan de komende maanden op zoek naar de visies van denkers en doeners uit het Zuiden. De beelden die deze zuidelijke visionairs oproepen zullen ons inspireren en helpen om in onze dagelijkse activiteiten kleine stappen te zetten naar een grootse wereld. En om met Lennon's woorden te spreken: "I hope one day you'll join us. And the world will be as one."


Hoe ziet de wereld eruit in 2050?

Een visie op een duurzame wereld

Een wereldwijde discussie over duurzaamheid

Lees meer over dit onderwerp