Both ENDS


Dossier Gender en water

Vrouw_in_Bangladesh_workshop_Gender_2010.jpg

De meeste kleine boeren zijn eigenlijk boerinnen. Vrouwen doen vaak hetzelfde werk als mannen, maar hebben naast deze dagtaak nog de verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun gezin en de gemeenschap. Water speelt daarin een cruciale rol. Helaas hebben vrouwen maar al te vaak geen of beperkte toegang tot water. Daarnaast worden vrouwen nauwelijks betrokken bij het beheer van de lokale waterbronnen, terwijl zij de meeste kennis en ervaring op dat gebied hebben en er bovendien voor hun dagelijkse werk het meest van afhankelijk zijn. Ook op het niveau van overheden en instituties zijn vrouwen ondervertegenwoordigd en áls ze meedoen in bijeenkomsten en discussies, is hun invloed op de uiteindelijke besluitvorming minimaal.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Both ENDS heeft samen met partners een programma ontwikkeld om lokale gemeenschappen bewust te maken van deze ongelijkheid en zo armoede te verminderen. Het doel is lokale milieu- en ontwikkelingsorganisaties te laten zien hoe belangrijk het is om gender als vast onderdeel op te nemen in hun werk. Vrouwen hebben vaak hele andere ideeën over eerlijk en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen dan mannen. Als vrouwen (meer) zeggenschap krijgen over hun natuurlijke hulpbronnen, zal dat automatisch zijn weerslag hebben op het welzijn van de gemeenschap als geheel. De kennis en ervaring van vrouwen is dus onontbeerlijk in armoedebestrijding en natuurbescherming.

ROL BOTH ENDS


Samen met partnerorganisaties zet Both ENDS zich in voor de bewustwording van de gemeenschappen; in veel gevallen zijn deze zich zelf niet bewust van de heersende ongelijkheid en rolpatronen. Door op verschillende creatieve manieren het gebruik van natuurlijke hulpbronnen door mannen en vrouwen in kaart te brengen, worden nieuwe inzichten verkregen die leiden tot meer bewustzijn. In bijeenkomsten met de gemeenschap werd bijvoorbeeld aan mensen gevraagd om hun dagelijkse werkzaamheden opeen rijtje te zetten. Daaruit bleek vaak voor de gemeenschap zelf pas hoe ongelijk de werkverdeling eigenlijk is. Uit de verkregen inzichten bleken ook mannen zich aangesproken te voelen om te werken aan meer gelijke genderverhoudingen, ook in de toegang tot en de zeggenschap over natuurlijke hulpbronnen zoals water.

 

Vernieuwend aan de toegepaste methode is de opzet van een langetermijnproces waarin gemeenschappen, gender experts, milieuorganisaties, vrouwengroepen en overheidsinstanties samen aan een genderanalyse werken en op basis daarvan aan de slag gaan.  In sommige gemeenschappen nemen vrouwen nu actief deel aan vergaderingen van de dorpsraad, of geven zij zelf workshops aan mannen en vrouwen over gendergelijkheid.

Both ENDS heeft ervoor gezorgd dat deze vruchtbare samenwerking tussen verschillende groepen tot stand kwam en tot resultaten leidde.

FINANCIËLE PARTNERS


BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Annelieke Douma (cluster coordinator water)

Remi Kempers (projectmedewerker)


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in