Both ENDS


Dossier Aanpassing aan klimaatverandering

ADAPTS.jpg

Iedereen op de wereld krijgt vroeg of laat te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Een kleine stijging van de temperatuur kan al grote invloed hebben op weersomstandigheden en bijvoorbeeld zorgen voor grote droogte of hevige regenval. Arme bevolkingsgroepen in het Zuiden ondervinden de grootste problemen. Zij zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van juist die sectoren die door klimaatverandering worden getroffen, zoals landbouw en visserij. Hoe kunnen deze mensen zich wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering? En hoe moet klimaatverandering meegenomen worden in het beheer van natuurlijke hulpbonnen? Het programma ADAPTS probeert lokale oplossingen onder de aandacht van nationale beleidsmakers te brengen.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE


Lokale gemeenschappen zijn al langere tijd gedwongen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en hebben vaak concrete oplossingen. Helaas worden die slechts zelden door het nationaal beleidsmakers opgepakt. Lokale organisaties hebben vaak weinig toegang tot wetenschappelijke informatie, waardoor ze hun oplossingen moeilijk kunnen onderbouwen. Bovendien hebben nationale overheden vaak heel andere belangen dan de bevolking. ADAPTS beoogt om  alle belanghebbenden samen te brengen, lokale oplossingen te systematiseren en zo beleidmakers te overtuigen van de onderlinge relatie van klimaat en waterbeleid.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS startte in 2008, samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) en ACACIA Water, het ADAPTS programma. De meerwaarde van deze samenwerking is de bundeling van expertises: een uitgebreid netwerk van lokale organisaties en van capaciteitsopbouw door Both ENDS, kennis op het gebied van globale klimaatmodellen en de invloed op stroomgebieden door het kennisinstituut IVM en expertise op watermodellering van stroomgebieden door het consultant bureau ACACIA Water.

 

In zes stroomgebieden, verspreid over de wereld, werken netwerken van gemeenschappen en lokale organisaties, overheden en wetenschappelijke instituties samen. Aanpassingsstrategieën worden geïdentificeerd, uitgewerkt, getoetst en uitgebreid. Lokale groepen krijgen zo een centrale rol in het ontwikkelen van beleidsplannen op het gebied van water en klimaat.

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Annelieke Douma (clustercoördinator water)

Daniëlle Hirsch (directeur)


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in