Both ENDS


Het Groene Klimaatfonds

Ken_bij_irrigatiemateriaal.jpg

Zuidelijke lokale maatschappelijke organisaties die werken aan het tegengaan of de aanpassing aan klimaatverandering, hebben daar financiële middelen voor nodig. Het is dus van groot belang dat een groot deel van het geld dat via het Groene Klimaatfonds (Green Climate Fund) beschikbaar wordt gesteld, bij dit soort organisaties terecht komt. In de praktijk blijkt dat initiatieven die door, of zoveel mogelijk samen met de lokale bevolking worden bedacht en uitgevoerd, veel effectiever zijn dan grootschalige, van bovenaf opgelegde klimaatprojecten.

ACHTERGRONDINFORMATIE


De kans is echter groot dat het geld vanuit het Groene Klimaatfonds eerst wordt doorgesluisd naar internationale financiële instituties zoals de Wereldbank, om vanuit daar te worden weggezet in vooral grote, internationaal zichtbare projecten.

 

Het geld komt dan niet daar terecht waar de nood het hoogst is en waar het op de meest effectieve manier besteed zal worden: bij mensen die direct te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering en die vaak zeer praktische, kleinschalige oplossingen hebben op lokaal niveau.

 

Het Groene Klimaatfonds dreigt zijn doel voorbij te schieten en om dat te voorkomen willen wij samen met vier organisaties uit de Filippijnen, India, Ghana en Argentinië meedenken over de inrichting ervan. Dat proces is inmiddels in volle gang.

 

 

ROL BOTH ENDS


Ons belangrijkste doel is om het voor alle lokale maatschappelijke organisaties mogelijk te maken direct bij het Fonds aan te kloppen voor de financiering van klimaat gerelateerde projecten, in plaats van dat dit via allerlei tussenfondsen en internationale financiële instituties gaat lopen.

 

Both ENDS nam het initiatief voor dit project en wierf de fondsen ervoor. Samen met onze vier partners schreven we een position paper om onze standpunten duidelijk te maken Tijdens de bestuursvergadering in Berlijn overhandigden we dit document aan de verschillende bestuursleden, om hen zo goed mogelijk te informeren.

 

Tijdens de volgende bestuursvergaderingen van het Green Climate Fund zal er steeds in elk geval één afgevaardigde van onze groep aanwezig zijn om de bestuursleden steeds te herinneren aan onze standpunten.

 

Ken Kinney, directeur van het Development Institute in Ghana, was erbij tijdens de bestuursvergadering in maart 2013 en vertelt waarom. Lees hier zijn verhaal

 

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


EXTRA


Tijdens de bijeenkomst in Berlijn heeft een aantal van ons een blog geschreven.

Een leuke, informatieve aanvulling op het verhaal van Ken Kinney hierboven.

 

Blogs: lokale toegang tot het Groene Klimaatfonds!

 

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in