Both ENDS


Specerijen en kruiden ketens

Vrouw_met_kruiden.jpg

2008-2010

Both ENDS, CREM en Cordaid zijn, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Specerijenhandel (NVS) en zuidelijke partners PHCC (India) en Swiss Contact (Indonesië), pionier geweest in het verlenen van strategieën voor de productie van duurzame specerijen. Op basis van een inventarisatie die diverse knelpunten en kansen identificeerde, is een verkennend rapport opgesteld en op grote schaal verspreid. Dit baanbrekende verslag, dat een route kaart biedt voor duurzame specerijen en kruiden toeleveringsketens, was de eerste in zijn soort voor deze sector.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Both ENDS introduceerde diverse Nederlandse bedrijven met het Duurzame Handel Initiatief (IDH). Het resulterende Duurzame Kruiden Initiatief (SSI) werkt nu actief samen met zeven bedrijven om duurzame productie en handelspraktijken in de sector te promoten. Het initiatief streeft er naar om uiteindelijk een wereldwijd geaccepteerde mainstream duurzaamheidsstandaard voor specerijen te hebben en om de eerste groepen van landbouwers tegen het einde van 2012 in overeenstemming met deze nieuwe standaard te laten produceren.

 

Tegen 2015 zal 20% van alle EU zwarte en witte peper import uit Indonesië en Vietnam worden geproduceerd in overeenstemming met deze standaard.

ROL BOTH ENDS


De uitdaging voor Both ENDS is het verzekeren dat de duurzaamheidsstandaard overeenstemt met de behoeften en eisen van de lokale partners en dat de agro-ecologische principes volledig zijn geïntegreerd in de duurzaamheidscriteria van het SSI.  

FINANCIËLE PARTNERS


Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM)

BOTH ENDS CONTACTPERSONENNl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in