Both ENDS


Ecosystem Alliance

Ecosystem_Alliantie_1.jpg

De Ecosystem Alliance is een samenwerkingsverband tussen IUCN Netherlands, Both ENDS en Wetlands International. De gezamenlijke visie is dat armoede en natuurlijke degradatie met elkaar verbonden zijn. Mensen zullen steeds meer terugvallen op natuurlijke hulpbronnen zoals bossen voor hun levensonderhoud. Armoedebestrijding kan dan ook alleen op de langere termijn effect blijven hebben als het hand in hand gaat met duurzaam beheer van ecosystemen. De alliantie beoogt om – samen met zo’n 100 Partnerorganisaties in ontwikkelingslanden -  een ‘transparante groene inclusieve economie’ te creëren. Een groene economie waarin rekening wordt gehouden met mensen en waarin deze mensen net als bedrijven en overheden worden betrokken bij het beheer van hun leefomgeving. Hierdoor worden de verschillende partijen samen verantwoordelijk voor duurzame omgang met natuur en milieu.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Overproductie, overconsumptie en het overmatige gebruik van grondstoffen, vooral voor en door Westerse samenlevingen, zorgen voor het verval van ecosystemen over de hele wereld. Omdat nationaal en internationaal beleid meestal is gericht op snelle economische groei worden investeerders nauwelijks geremd door wet-of regelgeving op het gebied van milieu en sociale omstandigheden. Integendeel: vaak wordt juist een aantrekkelijk investeringsklimaat gecreëerd met gunstige belastingtarieven, handelsverdragen en risicoverzekeringen. Internationale investeerders gebruiken bijvoorbeeld land voor industrie, grootschalige landbouw en extractie van grondstoffen, zonder zich al te druk te maken over de vaak desastreuze gevolgen die deze projecten hebben voor lokale bevolkingsgroepen en hun leefomgeving. Deze lokale bevolkingsgroepen hebben weinig tot geen invloed op al deze processen en moeten vaak machteloos toezien hoe hun leefomgeving wordt vernietigd.

ROL BOTH ENDS


Het programma wordt van 2011 tot en met 2015 in zestien landen uitgevoerd. Both ENDS richt zich binnen de alliantie vooral op het versterken van lokale bevolkingsgroepen en de gevolgen van ons handelen op hun leefomgeving. In de zestien landen worden lokale organisaties en gemeenschappen in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een gezamenlijk programma. Naast de programma’s in de afzonderlijke landen zijn er overkoepelende mogelijkheden om hun capaciteiten te versterken door trainingen, het uitwisselen van ervaringen, het organiseren van leerbijeenkomsten en door het uitbreiden van hun netwerken.Partnerorganisaties worden ondersteund in het beïnvloeden van beleid en planning op allerlei niveaus, zodat ze  niet  alleen zeggenschap krijgen in het beheer en gebruik van hun land, water en leefomgeving, maar door betere wet –en regelgeving  ook stappen kunnen ondernemen indien hun leefomgeving wordt bedreigd. Maatschappelijke organisaties kunnen op regionaal en internationaal niveau hun stem laten horen: met behulp van internationaal ontwikkelde methodieken worden lokale gemeenschappen bijvoorbeeld getraind en in staat gesteld om beleid te beïnvloeden op het gebied van integraal waterbeheer en klimaatadaptatie.

FINANCIËLE PARTNERS


Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS)

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


EXTRA


Voor palmolie is Both ENDS nauw betrokken bij het operationaliseren van een Dispute Settlement Facility waar de lokale bevolking in productielanden klachten kan indienen bij misstanden in de palmolie sector. In Burkina Faso en Mali ondersteunt Both ENDS de activiteiten van lokale organisaties die werken aan natuurlijke regeneratie, waarbij de natuurlijke vegetatie volgens een traditionele methode hersteld wordt in gebieden die gedegradeerd zijn. Deze techniek is arbeidsintensief, maar tegelijkertijd duurzaam, goed uit te voeren en het brengt weinig kosten met zich mee. Bovendien zijn de resultaten zeer veelbelovend, reden voor Both ENDS om  een dialoog te voeren met andere actoren – vooral  beleidsmakers -  om deze techniek onder de aandacht te brengen zodat deze techniek verder kan worden verspreid.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in