Both ENDS


Vrijhandel Voorbij!

VV-blauw.jpg

2005-2006

Het project Vrijhandel Voorbij legt de focus op twee soorten Europese vrijhandelsverdragen. Ten eerste de Economic Partnership Agreements (EPA's). EPA's zijn vrijhandelsverdragen tussen de EU en 77 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan; de zogenaamde ACS landen. Ten tweede focust Vrijhandel Voorbij op Regional Trade Agreements (RTA's). RTA's zijn vrijhandelsverdragen tussen de EU en bepaalde regio's als de CAN (Comunidad Andina de Naciones) in het Andes gebied of SADC (Southern African Development Community) in Zuidelijk Afrika.

Vrijhandel Voorbij analyseert vrijhandelsverdragen op macroniveau: wat zijn de grote lijnen en gevolgen van de gesloten EPA's en RTA's? Maar ook op microniveau: wat zijn de lokale ervaringen met de gevolgen van Europese vrijhandelsverdragen en de gevolgen voor Noord-Zuid relaties? Wat betekent een EPA of RTA voor een lokale boer.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Handelsovereenkomsten hebben verregaande invloed op het dagelijks leven van mensen die er in eerste instantie weinig mee te maken hebben. Het project 'Vrijhandel Voorbij' richt zich op het vergroten van aandacht voor de gevolgen van bepaalde Europese vrijhandelsverdragen en de gevolgen hiervan voor de lokale bevolking in het Zuiden.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS brengt de gevolgen van vrijhandelsverdragen onder de aandacht bij een breder publiek. Dat gebeurt op verschillende manieren, onder andere door bijeenkomsten te organiseren. Both ENDS organiseert expert-meetings waarin strategisch overleg plaatsvindt met samenwerkingspartners en mensen uit het veld. Daarnaast zijn er publieke bijeenkomsten, waar gediscussieerd wordt aan de hand van laagdrempelige informatie. Both ENDS geeft ook publicaties uit zoals factsheets en policy papers over EPA's en RTA's.

Both ENDS streeft ernaar het maatschappelijk middenveld binnen het debat over vrijhandelsverdragen te mobiliseren. Daarom werkt Both ENDS met verschillende maatschappelijke organisaties om zo kennisuitwisseling en netwerkvorming te stimuleren.

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Burghard Ilge, Projectleider

EXTRA


  • 2008 is een spannend jaar wat betreft EPA's. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er dit jaar besloten of en in welke vorm EPA's zullen voortbestaan. Ook voor de RTA's is 2008 een bijzonder jaar: er zijn een heleboel regio's waarmee onderhandeld wordt bijgekomen en nieuwe ontwikkelingen zijn op komst. 
  • In januari 2008 werd er in Brussel een grote EPA manifestatie georganiseerd. Ook Both ENDS was er met leden van de Afrikaanse diaspora in Nederland. Voor een foto in PDF klik hier.
  • 10 april 2008 werd in Den Haag een conferentie over internationale handel gehouden. Handelsexperts vanuit de Europese Commissie, de academische wereld en het Zuiden bespraken recente ontwikkelingen op het gebied van internationale handel. Both ENDS publiceerde hiervoor de Policy Note: The development impacts of the new EU trade agenda.

Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in