Both ENDS


Fair Flowers Fair Plants

logo_fair_flowers_fair_plants_klein.jpg

2005-2008

Fair Flowers Fair Plants (FFP) is een Europees consumentenlabel. Het is bedoeld als economische stimulans voor bloemenproducenten in ontwikkelingslanden en industrielanden die op een duurzame manier snijbloemen, bladgroen en planten produceren. Deze producenten voldoen aan minimumnormen op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu.

ACHTERGRONDINFORMATIE


De exportgeoriënteerde productie van bloemen en planten was eerder beperkt tot Europese landen als Nederland, Italië en Frankrijk. Maar sinds de jaren tachtig worden ook bloemen gekweekt in Kenia, Ethiopië, Tanzania, Colombia en Ecuador vanwege hun gunstige klimaat, lage arbeidskosten en relatief goedkope grondprijzen. Snijbloemen zijn in deze landen een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid.

Deze bedrijfstak heeft echter ook een duistere kant. In het Noorden worden bloemen in kassen gekweekt die met natuurlijk gas worden verwarmd en CO2-uitstoot veroorzaken. De bloemen uit het Zuiden worden per vliegtuig getransporteerd naar consumenten in het Noorden; ook dit veroorzaakt de uitstoot van CO2. Voor het kweken van bloemen zijn veel pesticiden nodig. In het Zuiden zijn de arbeidsomstandigheden meestal slecht; de gezondheid van veel werknemers wordt bedreigd, er wordt nauwelijks gewerkt met arbeidscontracten, vakbonden zijn niet welkom, de lonen zijn laag en vrouwelijke werknemers worden vaak lastiggevallen.

Er zijn echter producenten die een stap voorwaarts willen doen door maatregelen te nemen om de natuurlijke- en werkingomgeving in en rond de boerderij te beschermen. Steeds meer Europese consumenten zijn zich bij het aanschaffen van producten bewust van de genoemde milieu- en arbeidsomstandigheden.

ROL BOTH ENDS


FFP creëert een platform waar belanghebbenden uit alle lagen van de bloemenindustrie elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in debat kunnen gaan. NGO's als Both ENDS en onze partners beschermen de mensenrechten en het milieu, vakbonden komen op voor werknemersbelangen, kwekers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van de bloemen en handelaren vormen de spil tussen producent en consument.

PROJECT PARTNERS


HANDIGE LINKS


BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Nathalie van Haren, Projectleider

Eva Schmitz, Projectmedewerker

EXTRA


  • FFP heeft geïnteresseerde producenten in: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Ethiopië, Guatemala, India, Kenia, Nederland, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Tanzania en Oeganda.
  • Er worden pilot-projecten uitgevoerd op de Duitse, Franse, Zweedse en Engelse markt.
  • In Nederland wordt het FFP-logo op de veilingklok weergegeven wanneer FFP-bloemen worden geveild.

Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in