Both ENDS


Kapitaal (uitgebreide informatie)

Uitgebreide informatie

Duurzame ontwikkeling kan niet zonder financiering. Helaas blijken geldstromen in veel gevallen duurzame ontwikkeling eerder tegen te werken dan te bevorderen. Both ENDS kijkt naar de impact van geldstromen op duurzame ontwikkeling. We pleiten voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om negatieve gevolgen van leningen en investeringen te helpen voorkomen. Ook ontwikkelt Both ENDS voorstellen voor vernieuwende financiering ter bevordering van duurzame ontwikkeling, met name op het gebied van water en landgebruik.

 

Both ENDS richt zich van oudsher op de rol van multilaterale financiƫle instellingen (MFI's) zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB). Al deze instellingen gaan uit van een ontwikkelingsmandaat, Both ENDS spreekt hen daarop aan. Vanuit verschillende netwerken schenkt Both ENDS aandacht aan de impact van specifieke projecten die door MFI's worden gefinancierd. Aan de hand van praktijk-voorbeelden werkt Both ENDS samen met partnerorganisaties aan verbetering van het sociaal en ecologisch voorzorgbeleid van MFI's. Daarmee zorgt Both ENDS dat MFI's verantwoording afleggen aan hun primaire doelgroepen in ontwikkelingslanden.

 

Naast MFI's, besteedt Both ENDS veel aandacht aan de rol van overheidsgesteunde instellingen - Export Credit Agencies (ECAs) - die exportkredieten en/of exportkrediet-verzekeringen verstrekken aan bedrijven die zaken doen in het buitenland.

       

Both ENDS verbetert samen met andere Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO's) het sociaal en ecologisch voorzorgbeleid van ECAs. Door lokaal te vragen voor risicovolle projecten van ECAs, worden belangrijke verbeteringen bedongen en bezwaarlijke projecten afgeblazen.

 

Both ENDS vraagt ook aandacht voor het voorkomen van nieuwe exportkredietschulden. Het bewaken van de houdbaarheid van schulden in combinatie met een transparant kredietbeleid helpt te voorkomen dat commerciƫle schulden worden kwijtgescholden ten koste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Both ENDS richt haar aandacht ook op de problematiek van investeringen.

 

Buitenlandse investeringen worden vaak gezien als een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Relatief nieuwe actoren - zoals niet-beursgenoteerde aandelenfondsen ('private equity funds') en private beleggingsfondsen ('hedge funds') - krijgen een steeds belangrijker rol. Transacties komen veelal achter gesloten deuren tot stand.

 

Samen met partnerorganisaties brengt Both ENDS de gevolgen van de liberalisering van investeringen voor duurzame ontwikkeling in kaart. Inzet van Both ENDS en haar partners is duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak zwaarder laten wegen dan financieel gewin op korte termijn. Succesvolle lokale initiatieven van duurzame ontwikkeling, de uitwisseling van ervaringen en de onderlinge versterking, koppelt Both ENDS aan het aanbod van risicodragend kapitaal.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in