Both ENDS


Forest Garden Tea Project

theeplantage.jpg

2008-2013

Het Forest Garden Tea Project is opgezet door Both ENDS in nauwe samenwerking met publieke en private partner (de Sri Lankaanse NGO Rainforest Rescue International, een grote theeplantage in Sri Lanka, ProFound consultancies en het Nederlandse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking).

Het project geeft de theeplantage en kleine theeproducerende bedrijfjes hun regenwoudsetting terug. De daar verbouwde theesoorten krijgen het label 'beyond organic'. Wat betekent dat de thee niet alleen organisch geproduceerd is, maar ook dat biodiversiteit en CO2-uitstoot, criteria zijn voor certificering. Naast verantwoorde productie van thee, zorgt het project voor een schoon milieu en verbeterd levensonderhoud. Dit laatste met name in de vorm van economische en sociale projecten voor arbeiders op de plantage en de lokale kleine boeren.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Het thee agro-ecosysteem in Sri Lanka is aan het verschuiven, wat resulteert in het verlies van biodiversiteit, bodem en stabiliteit van de bodem. Daarnaast zorgt het voor een slechtere drinkwaterkwaliteit en het verlies van inkomen en levensonderhoud. De sociale gevolgen zijn vooral voelbaar voor de arbeiders op de theeplantages, de kleine theeboeren en de gemeenschappen in de overstromingsgebieden.

Het partnerschap is opgezet in de vorm van een commerciële modelonderneming. De modelonderneming richt zich op de problemen, die de theeplantagesector tegenkomt op weg naar de implementatie van een duurzaam thee-ecosysteem. Daarnaast promoot de onderneming biodiversiteit en management van natuurlijke grondstoffen in Sri Lanka en andere theeproducerende landen. De geproduceerde thee is een nieuw soort organisch product. Het wordt niet alleen geproduceerd zonder gebruik van schadelijke chemicaliën en kunstmest maar krijgt tevens de kans om te groeien in een ecosysteem dat sterk lijkt op dat van de plaats van origine. Dit laatste wordt bereikt door de Analog Forestry Method [link: naar encylclopedie-artikel AFM] toe te passen.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS heeft de projectpartners samengebracht, het ontwikkelen van het projectvoorstel gecoördineerd en de banden met het Ministerie van Buitenlandse Zaken gelegd. Het vormen van partnerschappen tussen NGO's, CBO's, overheden en multinationals is een redelijk nieuw fenomeen. Binnen het partnerschap heeft iedere organisatie zijn eigen belangen en moet zichzelf een duidelijke rol geven. In dit partnerschap vervult Both ENDS de rol van bemiddelaar, zonder dat de eigen doelen uit het oog verloren worden. Daarnaast maakt Both ENDS het herstel van biodiversiteit door Analog Forestry en FGP-gecertificeerde producten bekend bij de markt en beleidsmakers.

HANDIGE LINKS


Rainforest Rescue International:www.earthrestoration.org

ProFound: www.thisisprofound.com

Analog Forestry Network: www.analogforestrynetwork.org 

F.G.P Inspection & Certification: www.forestgardencertification.com

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Maaike Hendriks projectmanager

EXTRA


Het aanplanten van een combinatie van boomsoorten en gewassen die economisch rendabel zijn, voorziet lokale boeren en plantage arbeiders van extra inkomen. Oorspronkelijk werd dit landgebruik in Sri Lanka Forest Gardens genoemd. Vandaar dat de producten uit deze 'bostuinen' Forest Garden Products (FGPs) genoemd worden. Deze producten worden FGP-gecertificeerd en aangeboden op de hogere segmenten van internationale markten.

Dit project zorgt ook voor een verbetering in de kwaliteit van leven van omringende gemeenschappen. Ook draagt het bij aan de verbetering en verkoop van theeproducten van het samenwerkingsverband van kleine FGP theeproducenten.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in