Both ENDS


De 'Negotiated Approach' in Indonesië

Foto_Fish_Sanctuary_Surabaya_River_Basin.jpg

2008-2015

Het doel van de ‘Negotiated Approach’ (NA) in Indonesië is het bevorderen van de samenwerking tussen lokale watergebruikers in het beheer van bepaalde stroomgebieden. Dit moet leiden tot een eerlijker verdeling en duurzamer gebruik van de Indonesische watervoorraden. Het gaat hier om situaties waarin geschillen tussen verschillende gebruikers van deze bronnen worden verwacht of al zijn ontstaan en waarbij de kennis van lokale gemeenschappen niet of nauwelijks is gebruikt. Door alle belanghebbenden op een volwaardige manier aan onderhandelingen te laten deelnemen, kunnen nieuwe, creatieve en eerlijke benaderingen gevonden worden die bijdragen aan de samenleving als geheel.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Samenwerken met gemeenschappen in riviergebieden in Indonesië

 

Both ENDS werkt nauw samen met lokale organisaties, netwerken en activisten aan de bevordering van ecologische en sociale rechtvaardigheid. Wij zijn van mening dat, wanneer organisaties en gemeenschappen de juiste skills in huis hebben om deel te kunnen nemen aan beleidsprocessen, zij dan ook een lange-termijn onderhandelingspositie zullen krijgen omtrent het plannen en managen van natuurlijke grondstoffen. Dit leidt dan tot een verbetering van plannen en beleid. Both ENDS werkt met de hoofden van deze gemeenschappen omdat zij de bewustwording binnen de groep kunnen aanwakkeren. Wij initieren dialogen tussen belanghebbenden om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom de bescherming van natuurlijke grondstoffen te bespreken, evenals de risico's die zich kunnen afspelen wanneer bescherming niet plaatsvindt. Both ENDS combineert de lokale realiteit met wetenschappelijk onderzoek, om zo tot lokaal verankerde alternatieven te komen. Dit vindt plaats op verschillende locaties in Indonesië.

 

 

map indonesia

ROL BOTH ENDS


Een aantal behaalde resultaten...

 

Ciliwung

In een aantal kleine dorpen zijn de gemeenschappen erg gemotiveerd om met regelmaat afval wat afkomstig is van huishoudens, het toerisme en de horeca te verzamelen uit de Ciliwung rivier. Ook staat de lokale overheid open voor het voorstel om deze gemeenschappen te ondersteunen middels een geïntegreerde afvalverwerkingssysteem.

 

Brantas

Een beschermd natuurgebied voor vissen (Fish Sanctuary Area (FSA)) is ontwikkeld met behulp van zeven bedrijven langs de rivier, de lokale overheden van vier omringende dorpen, en zeven scholen. Dit gebied draagt niet alleen bij aan het behoud van het leefgebied van deze vissen en de ecologische functie van rivieroevers, maar fungeert ook als een unieke leeromgeving voor de lokale gemeenschap.

 

Lamasi

Both ENDS en Lamasi hebben het districtshoofd van Luwu geholpen met de oprichting van de 'River Basin Committee Komite Das Lamasi'. In de statuten is expliciet ruimte opengelaten voor lokale gemeenschappen die zo kunnen deelnemen aan formele beleidsprocessen.

 

Kampar

Een gezamenlijke probleemanalyse voor het Kampar bekken heeft de lokale overheid, particuliere bedrijven en gemeenschappen geenthousiasmeerd om oplossingen te bedenken voor geintegreerde rivierbekken management voor Kampar. Hierdoor staan de autoriteiten op dit gebied (BWS) meer open voor samenwerking met lokale gemeenschappen om oplossingen te creeren voor hun water- en sanitatie vraagstukken.

 

Bengkulu

Onze lokale partner Yayasan Ulayat Bengkulu is nu lid van de Provincial Water Council (PWC) en is daardoor in staat om de belangen en behoeftes van de gemeenschap te vertegenwoordigen in beleidsstukken en adviezen die zijn uitgegeven door de PWC. Een gevolg hiervan is de afwijzing van een exploitatie licentie door de lokale autoriteit, die bij de PWC had aangeklopt voor raad. In 2014 is een memorandum van overeenstemming tussen het Rindu Hati dorp en de FH universiteit getekend. De samenwerking is gericht op de totstandkoming van een legale basis voor het pleiten voor mijnbouw vergunningen.

FINANCIËLE PARTNERS


PSO

Ecosystem Alliance

World Bank (Jakarta office)

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Christa Nooy Senior Program Officer Water and Indonesia Specialist

 

EXTRA


Onlangs heeft partnerorganisatie Ecoton bijgedragen aan een overeenkomst tussen verschillende belanghebbenden om een beschermd gebied af te dwingen in de Surabaya rivier in Oost-Java.

 

Meer informatie is te vinden in dit document.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in