Both ENDS


Een Ongehoord Verhaal

website.gif

Maatschappelijke organisaties, kleine fondsen en lokale bemiddelaars maken het verschil tussen een eerlijke en leefbare wereld enerzijds, en anderzijds een wereld waarin ontwikkeling voor de één armoede en uitzichtloosheid voor de ander betekent. Met het project ‘Een Ongehoord Verhaal’ krijgen zij de kans dit te laten zien en gehoord te worden.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Een Ongehoord Verhaal vertelt over de negatieve én positieve gevolgen die handel, investeringen en grootschalige productiesystemen lokaal hebben op mensen in ontwikkelingslanden. Het project maakt het werk van milieu- en mensenrechtenorganisaties ter plekke in Brazilië, India, Oost-Europa en Zuid-Afrika zichtbaar en laat zien welke cruciale rol deze organisaties spelen in het verduurzamen van onze wereldeconomie. Het project brengt hun bestaande verhalen in kaart en deelt ze met een breed publiek.

 

Zo is er het andere verhaal van het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië in 2014. De bouw en voorbereidingen voor de Copa Mundial zijn in volle gang, om straks het kijkplezier van miljoenen mensen te garanderen. In Porto Alegre worden hierdoor bijna tienduizend gezinnen onvrijwillig uit hun huis verdreven, om plaats te maken voor beton, asfalt en infrastructuur. De families worden verdreven naar buitenwijken waar infrastructuur afwezig is. Het project vertelt dit Ongehoorde Verhaal en helpt de bewoners zich te organiseren om voor hun belangen op te komen.


Deze lokale organisaties hebben over het algemeen geen astronomische bedragen nodig: met weinig middelen kunnen zij hun werk doen. Zogeheten small grants, fondsen tot €10.000, zijn dus een essentiële schakel in de verduurzaming van onze wereld. Helaas hebben grote donoren niet de infrastructuur en administratieve capaciteit om hun middelen op zo’n kleine schaal te verdelen. Zij hebben betrouwbare herverdelers of bemiddelaars nodig die via hun fijnmazige netwerken kleine bedragen op de juiste plek weten te krijgen.

 

ROL BOTH ENDS


Een Ongehoord Verhaal stelt Both ENDS in samenwerking met vijf bestaande bemiddelaars  - small grants funds - de komende twee jaar in staat hun dienstverlening verder uit te bouwen door hun zichtbaarheid te vergroten. Dit doen we door de verhalen uit onze eigen praktijk te vertellen. Deze verhalen gaan we ook vertellen aan financiers en investeerders uit de eigen regio. Daarmee hopen we op meer dan hun financiële steun: door de dialoog met lokale filantropen en geldschieters aan te gaan, neemt hun maatschappelijke en politieke betrokkenheid in eigen land toe.

 

Met dergelijke ambassadeurs en financiers in eigen land willen we bereiken dat Zuidelijke organisaties minder afhankelijk worden van Westerse financiering, eisen en controle.

Stephen, EMG Zuid Afrika: “Dit project geeft ons de middelen om aan onze communicatievaardigheden en ons profiel te bouwen. Door het verhalen vertellen centraal te stellen kunnen we dit echter doen middels een proces dat relateert aan ons echte werk, in plaats van als een los toevoegsel.”

FINANCIËLE PARTNERS


BOTH ENDS CONTACTPERSONENNl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in