Both ENDS


Financiële Crisis

Stock_exchange_copy.gif

Sinds eind 2008 verkeert de wereld in een financiële crisis met verstrekkende economische gevolgen. Overheden steken honderden miljarden euro's belastinggeld in het overeind houden van de bankensector en het op gang houden van het betalingsverkeer. Zelfs de auto-industrie krijgt veel geld om het hoofd boven water te houden. Terwijl de crisis nadrukkelijk in de industrielanden is begonnen komen de gevolgen ervan het hardst aan in de ontwikkelingslanden. In relatie tot haar reguliere activititeiten op het vlak van geldstromen probeert Both ENDS de implicaties van de financiële crisis in kaart te brengen.

 

Photograph by 27teams

ACHTERGRONDINFORMATIE


De huidige financiële crisis begon in 2007 met de vaststelling in de Verenigde Staten dat er veel te veel hypotheken waren verstrekt aan klanten die zo'n hypotheek helemaal niet konden aflossen, zeker toen de waarde van de huizen die daarvoor als onderpand dienen minder werd. Dit soort risico's probeerden de banken in de afgelopen jaren bewust te spreiden door ze te verpakken in nieuwe financiële producten (derivaten) en deze te verkopen op de internationale kapitaalmarkt. Een tijd lang werd er met deze handel heel veel geld verdiend: in juni 2008 werd de totale waarde van deze markt geschat op US$ 683.000 miljard.

Met het bankroet van de Amerikaanse zakenbank Lehmann Brothers in september 2008 kwam deze lucratieve handel abrupt aan zijn einde. Alle financiële instellingen bleken enorme pakketten oninbare leningen te moeten afschrijven. Het onderling vertrouwen van de banken zakte tot ver beneden het nulpunt. Dankzij massale steun van overheden voor de banken werd het betalingsverkeer enigszins op gang gehouden. Tal van banken werden volledig genationaliseerd om ze van de ondergang te redden. Both ENDS probeert de implicaties hiervan in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren om herhaling te helpen voorkomen en bij te dragen aan meer transparantie, regelgeving en versterking van democratische controle op internationale geldstromen.

ROL BOTH ENDS


Door middel van samenwerkingsverbanden en beleidsbeïnvloeding brengen wij de lokale situatie in ontwikkelingslanden voor het voetlicht. In Nederland maar ook binnen de Europese Unie promoten wij een duurzame economie, die mens en milieu als uitgangspunt neemt. Zo schreef Both ENDS samen met BankTrack; OxfamNovib; Tax Justice Nederland; Milieudefensie en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame-Ontwikkeling eind 2008 een open brief naar Minister Bos met het verzoek van de genationaliseerde ABN-AMRO~Fortis combinatie een duurzame bank te maken. Ook organiseerde Both ENDS een expert meeting en Politiek Café over de crisis in Den Haag en schreven wij een brief aan minister president Balkenende voorafgaand aan de G20 top in Londen.

FINANCIËLE PARTNERS


Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS)
CS Mott Foundation

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


EXTRA


Both ENDS organiseerde op 25 maart 2009 een Expert Meeting en Politiek Café over de Financiele Crisis en een Green New Deal:

Ook schreven wij een brief aan minister president Balkenende voorafgaand aan zijn deelname aan de G20 top in Londen:

Met het oog op de G-20 top in Pittsburgh hebben OxfamNovib, Both ENDS, SOMO en Tax Justice Nederland opnieuw een brief aan premier Balkenende geschreven:


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in