Both ENDS


Niet-hout bosproducten

NTFP_non_timber_forest_products.jpg

Opgericht in 1998

De grootste inheemse bevolkingsgroepen ter wereld leven in Zuid- en Zuidoost-Azië (in India volgens schattingen 64 miljoen mensen). Inheemse bevolkingsgroepen worden het vaakst getroffen door ontbossing, landonteigening en gedwongen verplaatsing als gevolg van houtkap, mijnbouw, de ontwikkeling van plantages en gedwongen vertrek uit natuurreservaten.

Both ENDS en Cordaid hebben een gemeenschappelijk belang bij het steunen van maatschappelijke organisaties (CSO's) die werken met bosproducten die niet van hout zijn: Non-Timber Forest Products (NTFP's). Dat geldt ook voor NTFP-gerelateerde grondrechtkwesties, marketing en aspecten die inkomsten genereren. De ontwikkeling van het NTFP-programma is in volle gang. Het is een gemeenschappelijke ambitie van Cordaid, Both ENDS en verschillende andere partners.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Het doel van dit project is om CSO's en inheemse organisaties te versterken die werken aan de ontwikkeling van niet-hout bosproductontwikkeling, gerelateerde eigendomsrechtssystemen, marketing en beleidsactiviteiten in Azië.

NTFP's spelen een centrale rol in de economie en dus bij de levensvatbaarheid van lokale inheemse gemeenschappen. Ze bieden een betrouwbare bron van inkomsten en zijn essentieel voor hun levensonderhoud. NTFP's helpen lokale gemeenschappen bij het dichten van de kloof tussen landbouw- en bosmanagement.

Inheemse gemeenschappen ondersteunen het ecosysteem, wat een belangrijke bron is van voedselvariëteit, medicijnen en bouwmaterialen. Tegelijkertijd profiteren de inheemse gemeenschappen van de grote marktwaarde van de meeste NTFP's. Vanwege die marktwaarde worden de meeste NTFP's bedreigd door staats- of bedrijfsmonopolies. NTFP's zijn daarom altijd nauw gerelateerd aan grond- en bosrechtenkwesties.

Tegen deze achtergrond beschouwen Both ENDS en Cordaid het NTFP Exchange Programme - een netwerk van NTFP-organisaties - als een stevige basis voor de versterking van de positie van bos afhankelijke inheemse gemeenschappen in delen van Azië.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS en partners bieden een aantal activiteiten en diensten die de capaciteit van het NTFP-EP-netwerk vergroten. De activiteiten zijn gericht op organisatorische en institutionele versterking, toegankelijkheid van de markt en effectief beleid. Het beleidswerk is gericht op drie kwesties: eigendoms- en bosrechten & het bieden op en verkopen van NTFP's, de promotie van het NTFP-ontwikkelingsconcept en de betrokkenheid van internationale financiële instituten.

Both ENDS en Cordaid hebben grote internationale netwerken met expertise op het gebied van NTFP's, en lobbyervaring. Sommige van deze organisaties oefenen - daar waar NTFP-EP zelf beperkte invloed heeft - druk uit op de politieke besluitvorming.

PROJECT PARTNERS


BOTH ENDS CONTACTPERSONENNl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in