Both ENDS


Drynet

Adiyaman-Kuyulu_copy.gif

Opgericht in 2006

Onvruchtbare gebieden als woestijnen, graslanden en savannes, bestrijken wereldwijd een derde van het landelijk gebied. Het bestaan van bijna een miljard mensen is direct afhankelijk van de ecosystemen en gewassen in droge gebieden. Als gevolg van de huidige klimaatverandering en destructief landgebruik degraderen deze gebieden sneller dan ooit tevoren. Ontwikkelingslanden worden het zwaarst getroffen, wat resulteert in armoede en migratie. Daarom hebben wereldwijd veel lokale boerenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties alternatieve landmanagementstrategieën ontwikkeld. Met veel van deze methodes is merkbaar succes geboekt.

ACHTERGRONDINFORMATIE


Het doel van Drynet is de versterking van maatschappelijke netwerken door ze de juiste kennis en zichtbaarheid te geven die nodig is om het ontwikkelingsbeleid in droge gebieden te kunnen beïnvloeden.

 

Drynet erkent dat woestijnvorming en landdegradatie in veel landen enorme economische-, sociale- en milieuproblemen veroorzaken. Het project is gebaseerd op een integrale benadering van het probleem die actie ten gunste van duurzame ontwikkeling op gemeenschapsniveau bevordert en deze naar beleidsniveau tilt.

 

Door regionale succesverhalen te duiden, verzamelen, delen en verspreiden, versterken de 14 Drynet-partners de kennis en vaardigheden van nationale maatschappelijke netwerken. Zo groeien deze netwerken uit tot belangrijke partners van beleidsmakers en plaatsen ze het droogteprobleem en gerelateerde armoedekwesties hoger op de politieke agenda.

 

Drynet promoot en stimuleert duurzame ontwikkeling met behulp van nieuwsbrieven, radioprogramma's en een interactieve website. Het biedt de belangrijkste betrokkenen uit de politiek en wetenschap een praktisch antwoord ter bestrijding van landdegradatie. Dat antwoord verenigt lokale actie met wereldwijde kansen.

ROL BOTH ENDS


Both ENDS is verantwoordelijk voor de coördinatie en management van het project. Both ENDS werkt sinds een paar jaar samen met Nederlandse, Europese en Zuidelijke partners aan de aanpak van droge gebieden. Daarbij richt Both ENDS zich met name op de versterking van het maatschappelijk middenveld, dat het ontwikkelingsbeleid met betrekking tot droge gebieden kan beïnvloeden.

 

Veel projectpartners hebben al eerder samengewerkt met Both ENDS. Het project biedt een nationale focus op netwerken binnen het maatschappelijk middenveld en beïnvloeding van nationaal beleid in alle participerende landen afzonderlijk. Tegelijkertijd wisselen participerende landen onderling ervaringen en strategieën uit.

HANDIGE LINKS


Drynet website: www.dry-net.org

BOTH ENDS CONTACTPERSONEN


Drynet email address: drynet@bothends.org

Sanderijn van Beek project manager

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in