Both ENDS


Partners

Both ENDS ondersteunt deze partner bij armoedebestrijding en duurzaam milieubeheer.

The Development Institute (DI)

ORGANISATIE / WEBSITE


logo_DI_NEW.jpg Development Institute (DI)
http://thedevin.org/

ACTIEF IN DE VOLGENDE LANDENGhana

WERKT MET BOTH ENDS AAN


Development Institute (DI) en Both ENDS werken samen sinds 2008. DI co├Ârdineert het ADAPTS project in Ghana, waarin zij zich richten op de implementatie van duurzame klimaatadaptatiemaatregelen in het veld en het promoten van de integratie van klimaat en adaptatie in de planning en het beheer van stroomgebieden. Both ENDS ondersteunt DI in deze inspanningen, onder andere door assistentie bij het ontwikkelen van marktketens en bij het vergroten van het netwerk en de invloed van DI op nationale beleidsniveaus.

MEERWAARDE SAMENWERKING


Het Development Institute is enthousiast over de manier van werken van Both ENDS en zou graag sommige elementen overnemen in de manier waarop DI andere Ghanese organisaties ondersteunt, bijvoorbeeld met betrekking tot het delen van informatie en het faciliteren van beleidsdiscussies. Both ENDS biedt ook technische ondersteuning en hulp bij capaciteitsopbouw en houdt DI op de hoogte van relevante kansen die zich voordoen.

EXTRA


DI is een Afrikaanse non-gouvernementele, not-for-profit organisatie opererend vanuit Ghana. De organisatie is gericht op de empowerment van individuen, organisaties en gemeenschappen en het linken van micro en macro niveaus om duurzame ontwikkeling te realiseren. De focus ligt op de opbouw van lokale capaciteit op het gebied van milieu- en sociale zekerheid, decentralisatie en bestuur, natuurlijke hulpbronnen, duurzame landbouwondernemingen en aanpassing aan klimaatverandering. DI ondersteunt haar werk met beleidsonderzoek, dialoog en advocacy.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in