Both ENDS


Bestuursleden


Both ENDS streeft naar een duurzame, sociale en rechtvaardige wereld door ondersteuning te bieden aan organisaties in arme landen die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en duurzaam milieubeheer. Both ENDS initieert en faciliteert beleidsdiscussies tussen beleidsmakers en de zuidelijke organisaties die met de gevolgen van dit beleid te maken hebben. Onze relatie met partnerorganisaties kenmerkt zich door wederzijdse capaciteitsversterking via informatie-uitwisseling, fondsenwerving, gezamenlijk onderzoek en beleidsbeïnvloeding.

 

Both ENDS is een professionele, internationaal opererende organisatie met 40 medewerkers en een jaarlijks budget van rond de 16 miljoen euro afkomstig van particuliere fondsen en overheden. Om het groeiproces van de komende jaren vorm te helpen geven is Both ENDS op zoek naar:

 

Bestuursleden

 

Both ENDS heeft een onafhankelijk bestuur, dat toeziet op de strategische ontwikkeling, financiële gezondheid en doelmatigheid van de organisatie. Het bestuur heeft de bevoegdheid om over diverse aspecten van het strategisch beleid te beslissen. Het bestuur bestaat uit 6 leden afkomstig uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek en de publieke sector. Zij besturen op afstand. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken is gedelegeerd aan de Directeur.

 

Profiel

 • Je deelt de overtuiging dat maatschappelijke organisaties een cruciale bijdrage leveren aan lokale en mondiale duurzame ontwikkeling.
 • Je hebt gevoel voor het internationale economische krachtenveld en bent bekend met de dilemma's die de transitie naar een duurzame samenleving kenmerken – zowel in ontwikkelingslanden als in Nederland als internationaal.
 • Je bent een ambassadeur van de organisatie en helpt de organisatie deuren te openen naar jouw netwerken.
 • Je daagt de organisatie uit en draagt bij aan het realiseren van Both ENDS' ambities en reikt werkmethoden aan die een toevoeging zijn op het instrumentarium van Both ENDS.

De functie is onbezoldigd en vraagt een tijdsinvestering van minimaal 4 vergaderingen per jaar. Een onkostenvergoeding wordt aangeboden.

 

Procedure
Heb je vragen over de functie? Of ben je meteen geïnteresseerd? Neem dan (uiterlijk 25 november) contact op met Danielle Hirsch, Directeur van Both ENDS. Tijdspad van de procedure is gericht op afronding op 1 maart 2017. Aanstelling door het Bestuur vindt plaats in de eerste formele vergadering van maart 2017.

 

Meer informatie:

 


Nl
En

schrijf u in
 • 160916_palmolieknop.png
 • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
 • banner_climate_fund.png
 • banner_jwhi2.png
 • banner_richforests.png
 • banner_harbour_expansion.png
 • banner_barro_dam.png
 • schrijf u in