Both ENDS


Tamara Mohr

P1030403_kl.jpg

"Both ENDS is bijzonder omdat de organisatie en haar mensen zich richten op de relatie tussen soortgelijke initiatieven in alle mogelijke regio's. Both ENDS zoekt naar een samenwerking waarbij er een duidelijke taakverdeling is voor Both ENDS en haar partners. Wij hebben kennis van bijvoorbeeld Nederlandse investeerders of globale processen, partners hebben veel meer kennis over wat er lokaal gebeurt en mogelijk is. Both ENDS geeft de voorkeur aan partnerships waardoor zoveel mogelijk ruimte is voor een gelijkwaardige samenwerking."

Specialisme: Latijns-Amerika


Tamara Mohr is teamleider van de afdeling 'strategische samenwerking' van Both ENDS en als lid van het managementteam verantwoordelijk personeelstaken en voor het partnerbeleid van de stichting. Toen zij begin jaren '90 na haar studie antropologie/niet-westerse sociologie begon met werken bij Both ENDS, was Tamara onder andere nauw betrokken bij de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsverdragen tussen Nederland en Costa Rica na de milieutop in Rio de Janeiro. Hoewel Latijns-Amerika en met name Brazilië, Paraguay, Bolivia en Argentinië haar specialiteit is, bestrijken de projecten en thema's waarmee zij zich in de loop der tijd bezig hield meerdere regio's. Tamara is bij Both ENDS onder andere verantwoordelijk voor het secretariaat van de Nederlandse sojacoalitie.

Zij is naast haar werk bij Both ENDS adviesraadlid van de small grants facility CASA en bestuurslid van de Braziliaanse organisatie 'Centro da Vida' . 

Tamara coördineerde van 2011 tot 2015 de samenwerking tussen Both ENDS, IUCN NL en Wetlands International in de Ecosystem Alliance. Vanaf begin 2016 is ze coördinator van de Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA), een samenwerking tussen MamaCashFCAM en Both ENDS. t.mohr@bothends.org

Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in