Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Marianne van Duin

Marianne van Duin studeerde Rechten in Leuven (België) en volgde daarna de Masters of Science of Real Estate in Amsterdam. Na aanvankelijk in het Nederlandse bankwezen te hebben gewerkt, inspireerde de vrijmaking en democratisering van Midden- en Oost-Europa haar om haar loopbaan internationaal te vervolgen. In haar functie bij de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) werkte ze op het gebied van financiële instellingen en bedrijven in Oost-Europa, waarbij de diverse aspecten van duurzame financiering aan de orde kwamen. Ze vervolgde haar internationale carrière bij ING als director structured export finance, hierbij was ze wereldwijd actief.

 

In 2009 begon Marianne bij Rabobank International als fund manager voor een garantiefonds in de voedsel- en landbouwsector. Dit fonds heeft ze samengevoegd met een aantal andere fondsen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het Rabo Rural Fund. Het Rural Fund investeert in opkomende markten in Azië, Afrika en Centraal en Latijns Amerika, in voedsel producerende (landbouw) en landbouw gerelateerde ondernemingen, waarbij het sociale en duurzame karakter van de investering centraal staat.

 

Naast haar internationale carrière is Marianne ook maatschappelijk actief bij de Stichting De Weidevogels, en Vereniging Schellingwoude Behouden en sinds september 2016 als penningmeester bij Both ENDS.

 

De bestuursfunctie bij Both ENDS past naadloos bij Marianne's affiniteit met het stem geven aan de zwakkeren, een democratische samenleving, en uiteindelijk het wegnemen van sociale onrechtvaardigheid: "Where globalization means, as it so often does, that the rich and powerful have new means to further enrich and empower themselves at the cost of the poorer and weaker, we have a responsibility to protest in the name of universal freedom." - Nelson Mandela

foto_Marianne_vD_web.jpg
Marianne van Duin