Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Jurriaan Regouin

Jurriaan Regouin studeerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Groningen en aan het Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), en volgde daarna een postdoctorale leergang aan Instituut Clingendael. In Nederland werkte hij als onderzoeker bij de Ambassade van Zuid-Korea en vervolgens in de Tweede Kamer als medewerker van een Kamerlid. Maar een groot deel van zijn loopbaan bracht Jurriaan in het buitenland door. Hij werkte in Myanmar, Cambodja, Colombia, Georgië en Oekraïne.

 

Momenteel werkt Jurriaan als Programma Manager bij het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) aan de ondersteuning van politieke partijen en democratiseringsprocessen in nieuwe en zich ontwikkelende democratieën. In die hoedanigheid is hij momenteel direct betrokken bij het vredesproces in Colombia en bij de capaciteitsopbouw van (nieuwe) politieke actoren in dat land.

 

Sinds 2017 is Jurriaan lid van het bestuur van Both ENDS, omdat hij ervan overtuigd is dat iedereen belang heeft bij een duurzame toekomst. De missie van Both ENDS zou daarom volgens hem breed gedragen moeten worden, onafhankelijk van politieke ideologieën of economische verdienmodellen. Daarnaast ziet hij deze bestuurlijke functie als een uitgelezen kans om meer te weten te komen over internationale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de machtsstructuren die daaraan ten grondslag liggen.

 

Jurriaan zet zich in voor meer dialoog tussen de politiek, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld rondom dit thema, om meer onderling begrip te creëren en met gezamenlijke oplossingen te komen. Met zijn grote netwerk, gedegen kennis en schat aan praktische ervaring in ontwikkelingslanden kan hij een zeer waardevolle bijdrage leveren in het bestuur en de organisatie. Omdat Jurriaan uit ervaring weet dat initiatieven tot verandering uiteindelijk altijd lokaal gedragen en uitgevoerd moeten worden, staat hij ten volle achter het op het eerste gezicht clichématige “Think globally, act locally".

 

 

Jurriaan_Regouin.jpg
Jurriaan Regouin