Both ENDS


Papieren groeicijfers

Nieuwsgierig geworden door de glossy 'Africa Works' die de Netherlands Africa Business Council en het Afrika Studies Centre verspreidden om hun 65-jarig bestaan te vieren, nam ik deel aan de opening van de Conferentie met dezelfde naam. De organiserende partijen kondigden aan te laten zien dat Afrika niet langer het verloren continent is, maar volop deel uitmaakt van de snel veranderende wereldeconomie. Het werd een ochtend die prachtig verbeeldde met welke dilemma's en framing we te maken hebben als we het over duurzaam ontwikkeling in de wereld hebben.

 

Tijdens de presentaties kwamen twee wereldbeelden met elkaar in botsing. Aan de ene kant de mensen die de overtuiging koesteren dat hoge macro-economische groeicijfers een teken zijn van snelle ontwikkeling. Aan de andere kant de experts die benadrukken dat macro-economische groei niet veel betekent en hardop in twijfel trekken of economische groei zoals die nu in Afrika plaatsvindt zal leiden tot ontwikkeling.

 

Het vertrekkende kabinet heeft zwaar ingezet op economische groei vanuit de veronderstelling dat dat zou leiden tot verbetering van het welzijn van arme mensen. Onder de bezielende leiding van Staatssecretaris Knapen namen de beschikbare middelen voor Nederlandse bedrijven toe. De ambassades kregen de opdracht betrokkenheid van het Nederlands bedrijfsleven te faciliteren. De aandacht voor goed bestuur ter bevordering van economische ontwikkeling die duurzaam en rechtvaardig zou zijn verslapte.

 

De experts tijdens de Africa Works conferentie trokken die visie zwaar in twijfel. Ze benadrukten dat zonder respect van bestaande rechten op land en water, zonder regelgeving op het gebied van arbeid en zonder specifieke aandacht voor de rol van vrouwen in besluitvormings- en productieprocessen is economische ontwikkeling niet meer dan een 'papieren groeipercentage' is waar het grootste deel van de bevolking meer last dan lust van ondervindt.

 

De nieuwe minister van Handel en Ontwikkeling moet daar verandering in brengen; zij moet zich inzetten om de politiek en de economie van ontwikkeling te ondersteunen. Via handelsakkoorden kan ze in te zetten op bevordering van eerlijke en groene economische groei. En door een strategische inzet van het OS budget waarin de balans tussen economische ontwikkeling en goed bestuur terugkeert, moet ze zorgen dat macro-economische groei en ontwikkeling in de toekomst wel hand-in-hand gaan.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in