Both ENDS


Regionale ontwikkeling gaat verder dan investeren in duurzame handelsketens

Sinds Bert Koenders in 2007 aantrad als Minister van Ontwikkelingssamenwerking, is meer aandacht gekomen voor de bijdrage die het bedrijfsleven kan leveren aan armoedebestrijding. Koenders ontwikkelde het Initiatief Duurzame Handel (IDH) waarin bedrijven samen met publieke partijen werken aan het verduurzamen van hun productie- en handelsketens. Staatssecretaris Knapen zette dit beleid, in nauwe samenwerking met zijn partijgenoten op het nieuwe Ministerie van Economisch Zaken, Landbouw & Innovatie, krachtig voort. Meer nog dan Koenders lijkt hij ervan overtuigd dat bedrijven niet alleen hun eigen bedrijfsvoering zullen verbeteren, maar daarnaast zullen zorgen voor grote verbetering voor mens en milieu in de productiegebieden.

 

Uit recent onderzoek van Both ENDS blijkt de betrokkenheid van bedrijven zeker geen garantie te zijn voor verduurzaming en verbetering in regionale ontwikkeling.

Investeringen in verduurzaming zullen pas resultaat hebben als in de regio's waar ze plaatsvinden goede bestuurlijke afspraken zijn, de ruimtelijk planning rekening houdt met de ecologische capaciteit en bestaande landrechten en de wet- en regelgeving ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Dat blijkt niet alleen uit literatuuronderzoek, maar wordt ook onderstreept in gesprekken met zuidelijke partnerorganisaties en belanghebbenden in de Round Table on Sustainable Palmoil (RSPO). In regio's met een zwak bestuur is de kans dat duurzame handelsinitiatieven ook daadwerkelijk een positief effect op mens en natuur hebben veel kleiner. Daar zullen corruptie, niet duurzaam gebruik van land en water en schending van landrechten verduurzaming in de weg blijven staan.

 

Verschillende experts ondersteunen daarnaast onze oproep om het perspectief op duurzame handel te verbreden. Op dit moment zet Nederland massaal in op bestaande grondstofstromen, zoals soja en palmolie. Maar we hebben geen idee wat de kosten en baten van alternatieve regionale ontwikkelingen zijn. Dat maakt het onmogelijk om een rationele afweging te maken over de manier waarop onze euro's het best geïnvesteerd kunnen worden ten bate van mens en natuur.

 

Er komen nieuwe verkiezingen aan. Als er na de verkiezingen nog steeds grote sommen ontwikkelingsgeld besteed zullen worden aan verduurzaming van onze handelketens zal een deel van dat geld moeten gaan naar regio's die niet in de traditionele handelsstromen zitten maar wel innovatieve productiemethoden ontwikkelen. Investeringen in instituties als IDH, die direct terecht komen bij grootschalige bedrijven, moeten gepaard gaan met parallelle investeringen in goed bestuur in de productieregio's.

 

Voor het Both ENDS onderzoek zie: Beleidsonderzoek naar regionale duurzaamheid en mondiale productieketens.


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in