Both ENDS


Weblog van Daniëlle Hirsch


Danielle_landscape_kleur_klein.jpg

Weblog van Daniëlle Hirsch


Webblog van Daniëlle Hirsch, Directeur Both ENDS


 • 23 maart 2017: Déjà vu – van Famatina via Orissa en Dakota naar Groningen

  Steeds als ik naar de beelden uit Groningen kijk, moet ik denken aan al die mensen wereldwijd met wie we al jaren werken en die soms al decennia lang precies hetzelfde meemaken. Mensen zien hun huizen instorten, en zelfs als ze zouden willen verhuizen zouden ze hun woningen aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Steeds als ik hun woede en machteloosheid zie, komt de vergelijking bij me op.

   


 • 24 november 2016: Tegenmacht moeten we vieren

  Dit is de speech van Danielle Hirsch op de 'Nacht van de Tegenmacht':

   
  Vandaag vieren we de tegenmacht, dat diverse gebied in onze maatschappij waarin zich alles en iedereen bevindt die niet in de gevestigde instituties van overheid en bedrijfsleven hoort.

   


 • 1 juli 2016: She is just around the corner

   “Another world is possible. She is just around the corner. In a quiet moment I can hear her breathing.”

   

  Zo af en toe gebeurt het me dat een citaat me echt raakt. Dat de woorden door mijn hoofd dwarrelen omdat ze zo’n pakkend beeld schetsen van onze toekomst. De zin hierboven is er zo een. Hij werd uitgesproken door Ruby Johnson, coördinator van FRIDA/The young feminist fund, een netwerk van jonge vrouwen over de hele wereld.

   


 • 16 oktober 2014 'Africa Works' met fatsoenlijke financiering

  Afgelopen week liepen tientallen maatschappelijke organisaties weg uit de besprekingen die ze hadden met de Wereldbank over de voorwaarden waaronder die bank leningen verstrekt en investeringen doet. Wij dragen van ons belastinggeld zo’n 300 miljoen euro bij aan de bank. Haar belangrijkste taak is de armoede op de wereld zo effectief mogelijk verminderen. Het incident maakt duidelijk dat het de Wereldbank niet lukt om een sluitend stel voorwaarden te formuleren om zó te financieren, dat de allerarmsten ook echt beter worden van alle mooie projecten waar ons belastinggeld in gaat.

   


 • 9 juli 2014: Keeperswissel

  Dit weekend deed Van Gaal het weer: bij gebrek aan resultaat en met een duidelijke visie op de toekomst ging hij over op Plan B. Cillessen eruit, Krul erin. Van Gaal flikte ‘m dat al eerder: iedere keer dat het Nederlands elftal toch wat staat te stuntelen in het veld brengt hij met kleine, doordachte en vooral heel goed voorbereide ingrepen grote veranderingen teweeg met - het allerbelangrijkste- het gewenste resultaat.


 • 14 april 2014: We willen waar voor ons klimaatgeld

  Het laatste IPCC rapport stelt in klare taal dat we als mensheid een gigantisch probleem hebben en dat we op geen enkele manier echt aan de weg timmeren om dat op te lossen. Vreemd, zou je denken, want de internationale gemeenschap, waaronder Nederland, heeft toch besloten om een flinke hoeveelheid geld vrij te maken om klimaatverandering tegen te gaan? Helaas, als je naar de besteding van al dat geld kijkt lijkt het doel lang niet alleen het tegengaan van klimaatverandering. De klimaatgelden verworden vooral een welkom middel om onze eigen economie te stimuleren.


 • 29 november 2013: ' The winner takes all'

   

  Elke dag consumeren we, vaak zonder het te weten, soja en palmolie in zeep, koekjes, vlees en een hele hoop andere producten. De grootschalige productie van deze en andere grondstoffen veroorzaakt ontbossing en schending van landrechten en bedreigt de Amazone, de bossen van Borneo en andere belangrijke ecosystemen.

   


 • 13 november 2013: 'Zombieverdragen fnuikend voor internationale handel'

  Afgelopen week heeft Zuid-Afrika besloten om zijn Bilateraal Investeringsverdrag (BIT) met Nederland op te zeggen. Zuid-Afrika's beslissing zou wel eens een trend kunnen zetten die grote gevolgen kan hebben voor ons eigen handelsbeleid. Verbazingwekkend genoeg hoor of lees je daar bijna niets over op Twitter, op de Facebook-pagina van minister Ploumen van Hulp en Handel of in de gespecialiseerde media.

   


 • 16 oktober 2013: Ploumen kiest voor frisse tegenwind

  Op dit moment ben ik op reis in de VS, het land van de Gates en Rockefeller foundations, om te doorgronden hoe de wereld van de filantropie werkt en om Both ENDS’ relaties met de VS te versterken. De afstand tot Nederland en de realiteit die ik hier tegenkom, bieden een ander perspectief op de visie die minister Ploumen heeft op de rol van maatschappelijke organisaties, een onderwerp waarover de Tweede Kamer morgen debatteert.

   


 • 26 augustus 2013: Groene economie... mooie woorden niet genoeg.

  Een paar dagen geleden hoorde ik een treurig bericht uit Ecuador over een onderwerp waar we ons hier in Nederland ook het hoofd over breken: welk prijskaartje hangt er aan de natuur? President Correa verkondigde in een toespraak dat hij het initiatief om Yasuni - een ongerept en beschermd natuurgebied in de Amazone -  vrij te houden van olieboringen, ten grave zou dragen. Hij zei niet anders te kunnen: het betalen voor het behoud van het bos had maar een fractie opgeleverd van wat het oppompen van de olie onder datzelfde bos in het laatje zou brengen. Correa lijkt ervan overtuigd dat hij zijn begroting alleen sluitend kan maken door zijn eigen wetten te overtreden, de beschermde status van het gebied op te heffen en Yasuni open te stellen voor olieboringen.


 • 9 augustus 2013: Zomertijd

  Nederland behoort tot de gelukkige landen waar mensen daadwerkelijk van hun vakantie kunnen genieten. Onze zomers op kantoor bieden dan ook een uitgelezen kans om rustig na te denken. Elk jaar wordt ons jaarverslag afgerond tijdens de zomerdagen. Het lezen ervan geeft mij een flinke stoot energie.

   

  Ons jaar 2012 stond bol van de activiteiten en bracht ons veel goeds: we ontvingen financiering van de Nationale Postcode Loterij (NPL) voor het opzetten van ‘small grant’ fondsen. Cordaid stelde ons in de gelegenheid om ons werk met Sri Lankaanse milieuorganisaties, een thee-producent en de Nederlandse ambassade op duurzaam ondernemerschap naar een hoger niveau te tillen in het Rich Forests Initiative. Samen met het Ghanese  Development Institute, het Argentijnse M'Biguá en het Aziatische Keystone  en Samdhana, hebben we het vraagstuk van eerlijke internationale klimaatfinanciering sterk naar voren gebracht tijdens de onderhandelingen van het Groene Klimaatfonds.  En dit zijn natuurlijk nog maar enkele van onze activiteiten.


 • 4 juni 2013: Achter de schermen van een 'groei-economie'.

  We hebben een Argentijnse koningin. Zoals zij vast een frisse kijk heeft op het reilen en zeilen van Nederland, heb ik in de afgelopen jaren tijdens verschillende reizen naar Argentinië een aardige indruk gekregen van Máxima’s thuisland. Op het eerste oog is Argentinië een bloeiende democratie met een mondige, hoog opgeleide bevolking en rijk aan land, water, olie en gas. Dankzij de sojaexport was Argentinië de afgelopen jaren bovendien een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Het wemelt er van de actieve burgers en maatschappelijke organisaties die opkomen voor mensen en hun rechten, voor milieu en duurzaamheid. Niks aan de hand zou je zeggen.

   


 • 17 mei 2013: Oorverdovende stilte

  De Tweede Kamer zal tijdens het debat over de beleidsnota hulp en handel op 23 mei veel vragen hebben aan minister Ploumen. Het gesprek zal gaan over het bedrijvenfonds, de besteding van klimaatgelden en over de rol van maatschappelijke organisaties bij het realiseren van haar ambities. Maar rondom één onderwerp dreigt een oorverdovende stilte: milieu. En dus stel ik maar even de vraag: waarom degradeert de minister milieu tot een zogenaamd ‘doorsnijdend thema’ waar geen geld meer voor beschikbaar is?

   


 • 8 april 2013: Mijn wereld verdient beter!

  Het had zo mooi kunnen zijn; een minister van Handel en Hulp die verstand heeft van ontwikkeling in een kabinet dat in het eigen regeerakkoord erkent dat 'goed bestuur' en 'milieu' doorsnijdende thema's zijn. We kregen extra hoop op duurzaam en rechtvaardig beleid toen de kersverse minister Ploumen tijdens de eerste maanden van haar mandaat benadrukte dat wat haar betreft verdeling centraal staat in ontwikkeling, en niet alleen maar groei. Ze onderstreepte bovendien het belang van maatschappelijke organisaties voor het bevorderen van eerlijke en inclusieve groei.


 • 19 maart 2013: Gummen in minister Ploumens houtskoolschets

  De grote vernieuwing in de besteding van wat nog over is van het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking is het ‘Revolving Fund’. Uit dit fonds van 750 miljoen (in de komende drie jaar) kunnen bedrijven geld lenen voor activiteiten in het buitenland. Dat zou interessante mogelijkheden kunnen bieden voor de private sector in zich ontwikkelende landen. Helaas blijkt uit de zogenaamde ‘houtskoolschets’ waarin minister Ploumen de eerste lijnen van het fonds tekent, dat een groot deel van dit fonds gebruikt zal worden voor ‘ontwikkelingsrelevante export’. Uit onze ervaring met exportkredieten blijkt dat de ontwikkelingsrelevantie van dit soort financiering allerminst gegarandeerd is.

   


 •  8 maart 2013: Vrouwelijk leiderschap verandert de wereld

  De hele wereld heeft het de komende dagen over het boek van Sheryl Sandberg. Sheryl is topvrouw bij Facebook en beweert dat het aan de vrouwen zelf ligt dat er maar zo weinigen van ons in de top van de wereld verkeren. We moeten wat meer haar op onze tanden tonen en niet al te bescheiden zijn. Sheryl heeft volgens mij niet alleen een ontzettend eenzijdig beeld van wat vrouwen zoal doen en willen, maar ook van leiderschap.


 • 20 februari 2013: Ploumens’ handelsagenda bepalend voor eerlijke en duurzame ontwikkeling

  De strijd is losgebarsten. Is het ministerie van Handel en Hulp nu een gelukkig huwelijk of niet? In de Volkskrant lees ik dat voor- en tegenstanders over elkaar heen buitelen. Het is bon ton om te beweren dat meer handel automatisch tot ontwikkeling leidt. ‘Trickle down’ is het gemakkelijke devies. Ik ben daar niet zomaar van overtuigd. Een land als India is booming, het aantal miljardairs stijgt er explosief, maar tientallen miljoenen Indiërs dreigen door stijging van voedselprijzen in extreme armoede te vervallen. In werkelijkheid wordt de ontwikkeling van grote groepen mensen op dit moment eerder belemmerd dan verder geholpen door internationale afspraken over handel. Ook de EU heeft vastgesteld dat ‘handel en financiering’ belangrijke invloed hebben op ontwikkeling. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat Kabinet Rutte II Handel en Hulp bij elkaar bracht. Ze kunnen zo beide in betere banen geleid worden.


 • 12 februari 2013: Onzichtbaar en geruisloos, maar oh zo belangrijk

  Soms lijkt het erop dat als niemand je kent of weet waar je elk moment van de dag mee bezig bent, je per definitie marginaal bezig bent. Parineeta Dandekar, een van de 120 fellows van het Joke Waller-Hunter Initiatief, laat zien dat niets minder waar is.

   


 •    28 januari 2013:  Lege woorden van Wereldbankpresident

  Jim Yong Kim roept in de Washington Post de deelnemers aan het World Economic Forum op om serieus en oprecht aandacht te bested en aan klimaatverandering, omdat we op koers zitten van een 4 graden stijging in 2100. Kim haalt zelfs zijn twee zonen erbij om zijn oproep kracht bij te zetten. ‘Wat voor wereld laten we voor hen achter als we dit laten gebeuren?’ Ik vind zijn oproep een prachtig voorbeeld van de hypocrisie waarmee vandaag de dag wordt gesproken over duurzaamheid, klimaat en behoud van natuur.

   


 • 11 december 2012: CSR een wassen neus?

  Volgende week maandag vindt de behandeling van de begroting Ontwikkelingssamenwerking plaats in de Tweede kamer. De grotere rol van het bedrijfsleven in internationale samenwerking zal in die vergadering worden bestendigd. Het Revolving Fund voor het bedrijfsleven dat in Zuidelijke landen gaat opereren zal er worden besproken, en ja, waarom niet eigenlijk?  De managers die bedrijven leiden hebben nu toch ook wel door dat ze zonder duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen geen toekomst hebben? En dat sociale onrust voorkomen moet worden, omdat ze anders niet meer in een bepaalde markt kunnen opereren? En hebben Nederlandse bedrijven niet allemaal prachtige hoofdstukken over Corporate Social Responsability op hun website staan.


 • 31 oktober 2012: Papieren groeicijfers

  Nieuwsgierig geworden door de glossy 'Africa Works' die de Netherlands Africa Business Council en het Afrika Studies Centre verspreidden om hun 65-jarig bestaan te vieren, nam ik deel aan de opening van de Conferentie met dezelfde naam. De organiserende partijen kondigden aan te laten zien dat Afrika niet langer het verloren continent is, maar volop deel uitmaakt van de snel veranderende wereldeconomie. Het werd een ochtend die prachtig verbeeldde met welke dilemma's en framing we te maken hebben als we het over duurzaam ontwikkeling in de wereld hebben.


 • 3 september 2012: Het Calimero-effect

  In de debatten die om onze oren vliegen wordt Nederland door alle partijen afgeschilderd als een klein, verweesd muisje, dat goed voor zichzelf moet zorgen om tegen de grote, boze buitenwereld op te kunnen. Een recent rapport van Clingendael bevestigt dat beeld.  Politici lijken last te hebben van een Calimero-complex. Onterecht, want Nederland bepaalt als handelsnatie en als 16de economie ter wereld voor een aanzienlijk deel zelf op welke manier het zich ontwikkelt.


 • 25 juni 2012: Loesje en de strijd tegen het cynisme

  In het algemeen zie ik de positieve kanten van deze wereld. Overal zijn mogelijkheden voor verandering, er zijn nieuwe wegen te bewandelen en altijd kom je weer mensen tegen die geweldig bezig zijn. Maar deze laatste weken stellen mijn optimisme op de proef. Rio+20 toont aan dat de wereld niet bereid is zich echt in te zetten voor duurzaamheid. Democratieën worden op de proef gesteld. En dan lees ik ook nog eens 'Treasure Islands', een boek waarin Nicholas Shaxson beschrijft hoe een ongrijpbare schaduweconomie die 5 maal zo groot is als de reële economie, de wereld onbestuurbaar maakt.


 • 11 juni 2012: Een Rio-conferentie zonder vuist

  De komende tien dagen zal de wereld weer even aandacht hebben voor duurzaamheid. Maar als Rio+20 geen echte vuist laat zien zal het duurzame ontwikkeling niet verder helpen. Integendeel, de kant die de gesprekken nu op gaan, is funest voor duurzaamheid wereldwijd.


 • 31 mei 2012: Handleiding voor de transitie naar duurzaamheid

  Gisteren was duurzaam Nederland bij elkaar in Rotterdam, voor een dag omgedoopt tot Rio aan de Maas. 1300 mensen lieten zien dat duurzaamheid leeft in de steden van Nederland, onder burgers, ondernemers en bestuurders. Jammer dat er iedereen in Rotterdam zijn eigen oplossing leek te hebben. Nog erg weinig mensen zijn bereid te erkennen dat we niet weten hoe we tot die duurzame wereld kunnen komen waar we allemaal reikhalzend naar uit zien. We hebben wel wat puzzelstukjes -en die waren ruim vertegenwoordigd- maar we blijven hangen in het huidige economisch systeem dat gedreven wordt tot oneindige groei, terwijl we tegelijkertijd weten dat dat systeem eindig is.

   


 • 11 mei 2012: Regionale ontwikkeling gaat verder dan investeren in duurzame handelsketens

  Sinds Bert Koenders in 2007 aantrad als Minister van Ontwikkelingssamenwerking, is meer aandacht gekomen voor de bijdrage die het bedrijfsleven kan leveren aan armoedebestrijding. Koenders ontwikkelde het Initiatief Duurzame Handel (IDH) waarin bedrijven samen met publieke partijen werken aan het verduurzamen van hun productie- en handelsketens. Staatssecretaris Knapen zette dit beleid, in nauwe samenwerking met zijn partijgenoten op het nieuwe Ministerie van Economisch Zaken, Landbouw & Innovatie, krachtig voort. Meer nog dan Koenders lijkt hij ervan overtuigd dat bedrijven niet alleen hun eigen bedrijfsvoering zullen verbeteren, maar daarnaast zullen zorgen voor grote verbetering voor mens en milieu in de productiegebieden.


 • 26 april 2012: De paradoxale realiteit van onze ‘race to the bottom’

  Het is niet de eerste keer dat ik in Argentinië ben, maar toch blijft het mij verbazen: alles waar wij het in Nederland over hebben in de discussie over duurzame handel - handel in soja, grootschalige uitbreiding van infrastructuur, privatisering van natuurlijke hulpbronnen - speelt zich hier voor het blote oog af.


 • 14 maart 2012: Hoogste tijd voor Hoofdstuk 8

  14 maart is een bijzondere dag. We voelen dat de lente in de lucht zit. Het is de dag waarop internationaal aandacht wordt gevraagd voor de ontwikkeling van grote dammen. En het is de verjaardag van Dana Meadows, een van de drie auteurs van het spraakmakende Limits to Growth, dat de Club van Rome precies 40 jaar geleden publiceerde.


 • 13 januari 2012: 'Waterbrief' goed nieuws voor de allerarmsten?

  Staatssecretaris Knapen zet met de Waterbrief een belangrijke stap richting resultaatgericht werken en samenwerking tussen Nederlandse actoren. Met een paar relatief kleine maar strategische aanpassingen kan en moet hij ervoor zorgen dat zijn 'ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl' daadwerkelijk de armsten ten goede blijft komen.


 • 30 november 2011: Droom of werkelijkheid?

  Deze week werd bekend dat Bohemian Rapsody van Queen is teruggekeerd op nummer 1 van de top 2000 allertijden. Terecht. Maar als er een eerste plaats vergeven mocht worden voor het meest roerende lied zou 'Imagine' bij mij hoge ogen gooien. John Lennon zet daarin een visie neer van een wereld die binnen handbereik lijkt te liggen. Als we allemaal maar voorzichtige stapjes zouden zetten om die wereld dichterbij te brengen. Lennon vraagt ons toehoorders om ons aaneen te sluiten en die ideale wereld waar te maken.


 • 15 november 2011: Duurzame ontwikkeling - een wereld in spagaat

  Deze week organiseert de Duitse overheid de Nexus Conference als opstapje naar Rio+20, volgend jaar in Brazilië. De Nexus bijeenkomst reflecteert de spagaat waarin de wereld verkeert wat betreft het denken over duurzame ontwikkeling: er bestaat groot geloof in groene groei, waarbij de waarden van natuur en milieu worden omgezet in economische waarden via 'de markt'. Tegelijkertijd realiseren velen zich dat een duurzame wereld niet mogelijk is zonder regulering en een heldere politieke keuze voor minder productie en consumptie.


 • 3 oktober 2011: Hartenkreet

  Mijn anders zo gewone maandagavond werd vorige week ineens een bijzondere. Stuart Hugo Jabini, lid van het Parlement van Suriname en voorvechter van de rechten van de Saramaka, kwam bij Both ENDS langs. Met steun van het Forest People Program won hij een baanbrekende rechtszaak bij het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten. In 2006 verklaarde het Hof dat het grondgebied van de Saramaka niet zonder hun instemming uitgegeven kan worden voor mijnbouw of kapconcessies. Sinds 2007 zijn de bosbouwconcessies in het Saramaka gebied, dat groter is dan Noord-Holland, stopgezet.


 • 25 augustus 2011: Met voldoening drink ik thee

  Mijn ochtend begint met thee. Pas na een paar koppen voel ik me mens. Daarom was gisteren een speciale dag: Both ENDS en Sri Lankaanse partner RRI presenteerden de belevenissen en resultaten van onze partnerschap met Talawakelle Tea Estates PLc. en het Baddegama Tea Cooperative, een Sri Lankaanse theeplantage en een boeren coöperatief.


 • 9 augustus 2011: Elke dag een beetje beter

  Iedereen die op vakantie is in een ver en vreemd land ziet op dit moment ongeveer dezelfde krantenkoppen: de westerse economieën staan onder zware druk dankzij het falen van het mondiale financiële systeem. Het zoeken naar radicale systeemveranderingen is al jaren aan de gang, maar heeft geen effect gehad. Dat is niet vreemd, want politiek en economisch zijn die niet haalbaar, hoe perfect ze er op papier ook uit zien.


 • 1 augustus 2011: Armoede en milieudegradatie

  Eens in de paar maanden geef ik college in de relatie tussen armoede en milieu. Ik toon daarin aan de hand van economische cijfers aan dat onze rijkdom de veroorzaker is van wereldwijde milieudegradatie. Nu merk ik tot mijn verbazing dat de omgekeerde notie de laatste maanden de kop opsteekt: steeds meer stemmen beweren dat armoede de oorzaak is van mondiale milieudegradatie. De redenering is: arme mensen vechten voor hun bestaan en plegen daarom noodgedwongen roofbouw op zoet water, vruchtbare bodem en bossen.


 • 5 juli 2011: Reality check

  Hoe dikwijls komt het voor dat iemand je met een paar zinnen weer midden in de wereld zet? Gisteren sprak ik onze collega uit India, die morgen terugkeert naar zijn geboorteland. Daar zet hij zich onder steeds venijniger omstandigheden in om de bossen, de rivieren en de rechten van de bevolking in de binnenlanden van India te beschermen tegen de invloed van staal- en mijnbouwbedrijven als Tata en de overheid in Delhi. Kort na ons gesprek las ik een schokkend artikel in El País: Twee volle pagina's beschrijven de hachelijke toestand in het gebied rondom de nieuw te bouwen Xingu-dam, waar in de afgelopen paar weken vijf activisten in koelen bloede zijn vermoord. Het bos in dit Amazonegebied staat in brand, hout wordt illegaal gekapt en verscheept, en iedereen die haar mond opendoet krijgt een zeer realistische doodsbedreiging.


 • 26 juni 2011: Geef waterschappen de ruimte!

  Deze week zoekt de stad verkoeling. Iedereen trekt naar schoon water en komt veelal in het openbare zwembad terecht. Waternet, het waterschap van Amsterdam, heeft daar een geweldig alternatief voor verzonnen: een zwembad in de rivier, waar je je al duikend één voelt met het water.


 • 20 juni 2011: De wirwar rond voedselzekerheid

  Deze week ontmoeten de sectorspecialisten milieu, water en voedselzekerheid van de Nederlandse ambassades elkaar in Noordwijk om de basis te leggen voor hun plannen voor de komende vijf jaar. Mijn bijdrage aan het introducerend debat richt zich op het verhelderen van de focus op voedselzekerheid in de context van armoedebestrijding.


 • 10 juni 2011: Creatieve medestanders gezocht

  De bezuinigingen vliegen ons om de oren -ontwikkelingssamenwerking, cultuur, onderwijs, natuur. Maar dit kabinet heeft ook ambities, en wel met 9 'topsectoren'. Deze sectoren verdienen onze aandacht, zodat ze kunnen blijven groeien en verbeteren en hun positie op het wereldtoneel uitbreiden en versterken. Saillant detail is dat er geen apart budget voor deze koplopers is gereserveerd.


 • 18 april 2011: Ontwikkelings- samenwerking, diplomatie en topsectoren

  De Nederlandse regering heeft zich voorgenomen om daadkracht te tonen. En dat doet ze ook: In sneltreinvaart presenteert ze haar plannen voor de toekomst. Vorige week verscheen de notitie 'Modernisering Nederlandse diplomatie'. Een paar weken geleden zag 'Naar de top' het licht, waarin de plannen voor negen topsectoren worden beschreven. En deze week houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de Focusbrief ontwikkelingssamenwerking.


 • 11 april 2011: Het belang van goede regels

  Vandaag de dag worden regels vooral gezien als een belemmering voor autonome ontwikkelingen en ondernemerschap. De veronderstelling is dat vrij functionerende markten dankzij gezonde concurrentie voor iedereen het meeste opleveren. Helaas is de werkelijkheid anders: in de economieën van vandaag kan niet iedereen meebeslissen. En dus zijn er regels nodig die ervoor zorgen dat mensen die economisch of politiek buitenspel staan, toch een stem krijgen. Both ENDS investeert tijd en expertise in het transparant en rechtvaardig maken van de manier waarop de Nederlandse en andere overheden bedrijven ondersteunen. Juist in deze tijd is dat een interessante uitdaging.


 • 5 april 2011: Mark Rutte, de SER en duurzaam ondernemen

  Deze week gaan Mark Rutte en Alexander Rinnooy Kan zich afzonderlijk buigen over de vraag hoe duurzaam ondernemen beter vorm gegeven kan worden. Onze Premier bespreekt dat op zijn eigen kantoor met vertegenwoordigers van bedrijven en overheden. De SER ziet ook maatschappelijke organisaties een rol spelen, en nodigt ons uit onze visie op de samenwerking met bedrijven uiteen te zetten. Deze gesprekken zijn interessant voor Both ENDS, omdat we al jaren betrokken zijn bij initiatieven rondom thee, bloemen en specerijen, en daarmee een beeld hebben van de risico's en kansen, van de do's en don'ts in dit soort initiatieven.


 • 24 maart 2011: De 1%-club van bedrijven: voorbeeld doet volgen?

  Bedrijven die een deel van hun omzet reserveren voor ontwikkelingssamenwerking? Die mogelijkheid was nooit bij me opgekomen. Tot ik gisteren tijdens het Politiek Café van Both ENDS de Nederlandse waterbedrijven hoorde vertellen dat ze dit al jaren doen en er talloze voordelen van ondervinden. Het Kabinet Rutte, dat een groot vertrouwen heeft in de daadkracht van Nederlandse bedrijven en hun vermogen om mondiale uitdagingen zoals armoede en milieu aan te pakken, zou de watersector als voorbeeld moeten stellen, en bedrijven moeten oproepen om vergelijkbare inspanningen te leveren.


Nl
En

schrijf u in
 • Small_Grants.png
 • _ParisProof_new.png
 • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
 • 160916_palmolieknop.png
 • banner_jwhi2.png
 • banner_richforests.png
 • schrijf u in