Both ENDS


Small grants

Barro Blanco Dam  

Handel, investeringen, grootschalige landbouw, mijnbouw, en andere economische ontwikkelingen hebben vaak grote gevolgen voor mensen in ontwikkelingslanden, zonder dat zij daar zelf enige invloed op hebben. Een dam die de rivier ineens blokkeert, een fabriek die haar vervuilt, een palmolieplantage die de lokale bevolking verdrijft, noem maar op.  Over de hele wereld ondersteunen talloze kleine lokale milieu- en mensenrechtenorganisaties deze mensen in hun strijd en bij de verbetering van hun leven en leefomgeving..

 

Omdat deze lokale organisaties zo dicht bij de mensen staan waarmee ze werken, weten ze heel goed wat er precies nodig is.  Hun ideeën en projecten zijn vaak kleinschalig, maar doeltreffend en praktisch. Bovendien hebben dit soort initiatieven vaak een grote positieve invloed op andere lokale groepen en op de maat-

schappij als geheel; als een steen in de vijver. Kleine ‘grass-roots’ organisaties zijn dus onmisbaar in het leefbaar maken en houden van de wereld.

 

Deze organisaties hebben heel weinig nodig om hun werk te kunnen doen: met zeer bescheiden bedragen krijgen zij al heel veel voor elkaar. Helaas zijn ze vaak onzichtbaar voor grote fondsen en donoren, die daarom vooral grote -internationale- organisaties of projecten financieren. Om ervoor te zorgen dat het geld ook doorsijpelt naar de kleinere lokale organisaties, zijn zogenaamde ‘small grants funds’ opgericht. Dit zijn lokale fondsen die een groot netwerk hebben en precies weten waar het geld in hun regio terecht zou moeten komen.

 

Small grants funds werven op hun beurt fondsen bij de grotere (internationale) donoren en financiers en verdelen dit in kleinere bedragen tot een paar duizend euro, die ze weer toekennen aan lokale organisaties.  Ze treden dus op als een soort ‘bemiddelaar’ tussen de grote donoren en kleine lokale organisaties  en zorgen ervoor dat dit geld terecht komt bij hen die het echt goed kunnen en zullen gebruiken.  Both ENDS werkt met een aantal van deze small grants funds, en wil graag aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien wat een klein bedrag kan betekenen voor een grass-roots organisatie, en dus in het leven van heel veel mensen. Zo hebben we in samenwerking met Greengrant Fund en Bankwatch vorig jaar workshops georganiseerd voor kleinere initiatieven in de Kaukusus. Maar ook bijvoorbeeld het resultaat van een kleine gift door onze partner CASA, een small grant fund uit Brazilië, aan een aantal lokale groepen die worden geraakt door de voorbereidingen op de Wereldkampioenschappen voetbal die deze zomer gaan plaatsvinden.      

local food selling Niger


Sotchi's keerzijde

In maart 2013 organiseerde onze partner Bankwatch in het kader van ons project ‘een Ongehoord verhaal’ een workshop ‘storytelling’ voor een groot aantal van de ‘grass roots organisaties’ uit de Kaukasus en Centraal-Azie die zij ondersteunen; 'Environmental Watch on the Northern Caucasus' (EWNC) is er daar één van.

 

EWNC verzette zich vanaf het begin al fel tegen de Olympische Winterspelen omdat het geen rekening zou houden met de sociale- en milieu effecten. Nu een jaar later brachten zij, met behulp van onze workshops en een relatief kleine financiele bijdrage, een kritisch rapport uit over sporteventementen zoals de Olympische Winterspelen in Sotchi: Lees hier meer. EWNC waarschuwt verder voor wat Brazilië de komende jaren te wachten staat.


Opkomen voor je recht

Een groot aantal mensen wordt in Brazilië al getroffen door de voorbereidingen op het Wereldkampioenschap. ‘De Wereldcup in mijn buurt’ begon vorig jaar dan ook met een storytelling-workshop (zie video hieronder) waarin onder leiding van twee journalisten werd gekeken hoe de verschillende groepen en organisaties hun verhaal op de beste manier konden vertellen. De ene groep koos ervoor om een filmpje te maken, de andere wilde een fotoreportage en een volgende een boekje. Alle verhalen hebben als doel om de wereld, maar vooral de Braziliaanse bevolking bewust te maken van de schaduwzijde van de Wereldkampioenschappen, en van de manieren om het ánders aan te pakken. Daarnaast wordt aan de eigen achterban – die vaak gemarginaliseerd en ogenschijnlijk machteloos is - laten zien dat het altijd goed is je stem te verheffen, te protesteren en op te komen voor je recht. Een aantal getuigenissen, verhalen, foto's en video's is nu al te zien op een daarvoor door CASA in het leven geroepen blogsite, binnenkort volgen er meer.

Lees hier bijvoorbeeld wat de Wereldcup betekent voor de bewoners van Santa Marta in Rio de Janeiro

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in