Both ENDS


Minister Ploumen maakt partnerschappen 2016-2020 bekend.

ploumen-nov12-208.jpg

2 februari 2015

Het waren spannende maanden, weken en op het laatst vooral uren, maar afgelopen vrijdagmiddag kwam het verlossende woord: de voorstellen voor partnerschappen die Both ENDS (mede) had ingediend, zijn allebei goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zijn ontzettend blij dat we onze collega’s van partnerorganisaties in het zuiden, die elke dag weer op de bres staan voor een leefbare wereld voor de mensen om hen heen, dit fantastische nieuws kunnen brengen!

Aderlating

Aan de andere kant worden de enorme gevolgen van de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking nu ook goed zichtbaar: een groot aantal Nederlandse collega-organisaties en daarmee hun lokale partners heeft een enorme klap gekregen. We realiseren ons dat dat een verzwakking betekent van het netwerk van maatschappelijke organisaties.

 

Fair, Green & Global

De Fair, Green & Global alliantie, waar we al sinds 2011 penvoerder van zijn, zal in het kader van de nieuwe partnerschappen doorgaan met het realiseren van onze ambities voor een eerlijker mondiaal financiële en handelssysteem. De zes Nederlandse leden van de alliantie en hun uitgebreid netwerk van zuidelijke partners en zetten zich in voor scherpere sociale- en milieuregels voor bedrijven en investeerders, betere wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en het ondersteunen van groepen mensen die tegen de schending van hun rechten in het geweer komen. Als alliantie besteden we bovendien steeds meer aandacht aan de ontwikkeling van alternatieven die model kunnen staan voor duurzame en inclusieve ontwikkeling.

 

Vrouwen- en milieuorganisaties

Both ENDS is samen met MamaCash lid van de ‘Green Alliance for Gender Action’, waarvan het Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), penvoerder is. Het welzijn van heel veel vrouwen in de wereld is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van hun leefomgeving; steeds meer organisaties die strijden voor een schone leefomgeving, veilig drinkwater of het recht op voedsel, worden geleid door vrouwen. Toch zijn vrouwenrechten en duurzame ontwikkeling twee gescheiden werelden. Met dit partnerschap - dat als enige van de 25 geselecteerde partnerschappen geleid wordt door een zuidelijke organisatie – brengen we de lokale vrouwen- en milieubeweging bij elkaar en zullen we laten zien hoe zij samen het verschil kunnen maken in de strijd tegen armoede, onrecht en milieudegradatie.

 

Pleiten & beïnvloeden

Minister Ploumen erkent met haar keuze de kennis, expertise en ‘commitment’ van ons zuidelijke netwerk en de meerwaarde van het werken aan ‘beide einden’ –lokaal en mondiaal- voor betere regels, respect voor mensenrechten en de ontwikkeling van duurzame en eerlijke alternatieven. Wij zullen er samen met de minister aan werken om de financiering van dit soort activiteiten veel prominenter op de agenda van nationale en internationale donoren te krijgen.

 

Bericht over het goede nieuws op de website van FCAM (Spaanstalig)

Bericht over het goede nieuws op de website van FGG (Engelstalig)

Bericht over de verdeling van de partnerschappen in ViceVersa online

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in