Both ENDS


Brief aan Ploumen over handelsmissie Brazilië

Soja_kl.jpeg

9 oktober 2013

Minister Ploumen van Hulp en Handel is voor de tweede keer binnen een jaar voor een handelsmissie naar Brazilië. “Want”, zegt ze op de site van de Rijksoverheid, “voor Nederlandse bedrijven liggen er veel kansen in Brazilië. Buitenlandse handel betekent ook binnenlandse banen.” Nederland staat nu al in de top vijf van grootste exportpartners van Brazilië. Maar wie profiteert er in Brazilië zelf eigenlijk van deze stevige handelsrelatie? Om de minister en haar reisgenoten - meer dan veertig vertegenwoordigers van evenzoveel Nederlandse bedrijven- attent te maken op die vraag, stuurde Both ENDS haar een brief.


Niet alleen eigenbelang

Hoewel de brief specifiek gaat over misstanden en mogelijke verbeteringen rond de massale productie van soja in Brazilië, is de algemene boodschap volgens Both ENDS directeur Danielle Hirsch veel breder: elke ondernemer zou altijd moeten bedenken welke negatieve gevolgen een handels- of investeringsrelatie kan hebben voor mensen en natuur in het gebied waar hij of zij gaat ondernemen. “Neem nou soja”, zegt zij, “Nederland is een van de grootste importeurs van soja uit Brazilië en de productie van die soja zorgt voor heel veel narigheid: armoede, uitbuiting, ontbossing en milieuvervuiling. Dat kan ook anders: er wordt al veel gedaan aan verduurzaming van de sojaketen. Het is belangrijk dat ondernemers op de hoogte zijn van die initiatieven, maar vooral dat ze gestimuleerd worden om eraan mee te doen en dat ze weten hoe.”

 

Verantwoorde soja?

Een voorbeeld van zo’n initiatief is de groep Nederlandse veevoeder- en levensmiddelenbedrijven die zich hebben verenigd in de 'Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja’. De leden hebben toegezegd dat ze in 2015 alleen nog maar verantwoorde soja willen inkopen voor de diervoeder- en levensmiddelenindustrie. Maar volgens Hirsch is die ambitie is pas haalbaar als alle spelers in de productie- en handelsketen meewerken. ”Dat is nu helaas nog niet het geval. Dat proces komt moeizaam op gang en moet waar mogelijk gestimuleerd worden door onze overheid. Die zou bijvoorbeeld de hand in eigen boezem kunnen steken en verantwoorde (RTRS)-soja  opnemen in haar eigen inkoopvoorwaarden."

 

Kans voor Ploumen

Tijdens haar reis in Brazilië neemt minister Ploumen deel aan een seminar over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volgens Hirsch zou Ploumen die kans moeten grijpen. "Zij kan daarin aandacht vragen voor de nu nog duidelijk níet-duurzame sojaproductie en wat Nederlandse ondernemers kunnen doen om dat te verbeteren. Ze ontmoet ook de Braziliaanse Minister van Ontwikkeling en Industrie, dat geeft haar de mogelijkheid om ook de Braziliaanse overheid op haar verantwoordelijkheid te wijzen: waarom voldoen veel nieuwe sojaplantages niet aan de Braziliaanse wet?”

 

De Nederlandse Sojacoalitie

Both ENDS voert het secretariaat van de Nederlandse Sojacoalitie. Deze coalitie van zeven Nederlandse maatschappelijke organisaties zet de wereldwijde problematiek rond de productie van soja op de agenda bij overheid, bedrijfsleven en consumenten. De coalitie richt zich vooral op wat Nederlandse bedrijven en consumenten kunnen doen, maar werkt veel samen met veel maatschappelijke organisaties in soja-producerende landen. Volgens Hirsch is er nog een lange weg te gaan voordat de overgang naar verantwoorde soja alleen al in Nederland is gemaakt. “Maar”, besluit ze, “door acties als deze brief aan minister Ploumen hopen we de juiste mensen aan het denken te zetten. En veel van dit soort gerichte acties kunnen samen een grote omslag teweeg brengen”

 

Brief aan minister Ploumen

de Nederlandse Sojacoalitie

Soja uit eigen landNl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in